PAC pomaga konfigurować sieci

Cisco Systems Inc. opracowuje zestaw programów do zarządzania sieciami - PAC (Point and Click Internetwork) przeznaczony dla mało doświadczonych administratorów sieci komputerowych.

Cisco Systems Inc. opracowuje zestaw programów do zarządzania sieciami - PAC (Point and Click Internetwork) przeznaczony dla mało doświadczonych administratorów .

PAC ma być prostym w obsłudze zestawem programów umożliwiającym bez większych trudności skonfigurowanie i uruchomienie nawet rozbudowanej i złożonej z wielu segmentów sieci LAN.

Integralną częścią zestawu są routery Cisco 2500 oraz programy narzędziowe (CD-PAC) dostarczane na 3 dyskach CD-ROM. Jeden dysk zawiera programy do konfiguracji i zarządzania sieciami IP (Internet), IPX (NetWare) i Apple Talk oraz opracowane przez niezależnych producentów pakiety pozwalające na korzystanie z usług sieci rozległych (WAN). Na drugim dysku umieszczono pakiet narzędziowy do zarządzania zainstalowanymi w sieci routerami. Dzięki zastosowaniu interfejsu graficznego, administrator może wyświetlić na ekranie monitora obraz fizycznej struktury sieci, co ułatwia synchronizowanie pracy jej poszczególnych węzłów. Ostatni dysk zawiera swego rodzaju przewodnik, uczący administratora podstaw pracy wielosegmentowych sieci LAN i wyjaśniający, jak odległe routery automatycznie konfigurują się i wymieniają informacje z innymi węzłami w sieci.


TOP 200