Outsourcing wewnętrzny i zewnętrzny

Do tekstu poświęconego outsourcingowi w Grupie TP (Computerworld 1-2/2008) wkradł się błąd.

Do tekstu poświęconego outsourcingowi w Grupie TP (Computerworld 1-2/2008) wkradł się błąd.

Nie zaoferowała ona pracownikom informatyki stanowisk w Pionie Operacji IT, a tylko wybór, co do formy przejścia do firmy EDS (lub dobrowolne odejścia). Przejęci przez EDS pracownicy, zachowali zaś wysokość wynagrodzenia i gwarancję zatrudnienia przez 18 miesięcy. Otrzymali również kilkunastomiesięczne odprawy.


TOP 200