Outsourcing usług i zasobów IT

Wydarzenia ostatnich miesięcy, w tym pandemia COVID-19 i agresja Rosji na Ukrainę, oraz ich konsekwencje w postaci przerwanych łańcuchów dostaw czy rosnących cen energii, przyczyniły się do szerszego wykorzystania outsourcingu IT wśród przedsiębiorstw – wynika z badania Computerworld przeprowadzonego na grupie ponad 100 firm działających na polskim rynku. 45% uczestników badania jest przekonanych, że motorem tych decyzji są aktualne wyzwania związane z niepewnością polityczną oraz prawdopodobnym kryzysem gospodarczym.

Outsourcing usług i zasobów IT

Sposobem na zaadresowanie aktualnych wyzwań może być wejście na drogę cyfrowej transformacji, która pozwala firmom zachować konkurencyjność na mocno rozchwianych rynkach. Problem w tym, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów IT przewyższa ich dostępność na rynku, a skala wzrostu ich wynagrodzeń przekracza wskaźniki inflacji. W trosce o środowisko i niższe rachunki za prąd firmy będą migrować swoje systemy do centrów danych zapewniających wyższą efektywność energetyczną (PUE), niż lokalne serwerownie. Nic dziwnego, że wiele przedsiębiorstw już dzisiaj sięga w obszarze IT po solidne wsparcie z zewnątrz, a kolejne będą sukcesywnie dołączać do tego grona.

Outsourcing zasobów IT

O co w tym wszystkim chodzi? Outsourcing to model polegający na przekazaniu obsługi wybranych procesów biznesowych zewnętrznemu partnerowi. Jeśli mowa o procesach IT, outsourcing przyjmuje wiele form: od dzierżawy zasobów IT po wynajem usług i pracowników niezbędnych do realizacji konkretnych zadań.

Listę najczęściej kupowanych na zewnątrz zasobów IT otwiera chmura obliczeniowa. 100% firm, które w jakiejkolwiek formie korzystają z outsourcingu zasobów, sięga po zasoby w chmurze. Na drugim miejscu znalazły się rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. W tym obszarze 33% badanych przedsiębiorstw w pełni polega na zasobach dostarczanych przez zewnętrznych dostawców, a 62% wykorzystuje je częściowo, łącząc z narzędziami obsługiwanymi wewnątrz organizacji.

Outsourcing usług i zasobów IT

Badane firmy chętnie sięgają także po usługi kolokacji i infrastruktury dedykowanej. Dla 34% przedsiębiorstw jest to podstawowy model dostarczania infrastruktury IT. Kolejne 65% firm częściowo korzysta z kolokacji jako rozszerzenia zasobów własnych centrów danych. Na decyzję o wyborze dostawcy kolokacji wpływa wiele czynników: posiadanie przez dostawcę certyfikatów branżowych (79% wskazań), gwarancje SLA (78%) oraz możliwość skorzystania ze wsparcia pracownika dostawcy do obsługi urządzeń tzw. „zdalne ręce” (76%).

KOMENTARZ EKSPERTA

Grzegorz Wójcik

Kierownik ds. Produktu sieci Plus

Zapotrzebowanie na outsourcing zasobów i usług IT wciąż rośnie i nie zapowiada się, by trend ten miał ulec zmianie w najbliższym czasie. Obserwujemy, że firmy chcą mieć pewność, że środowisko dla ich usług IT jest przygotowane optymalnie, równocześnie, wraz z rozwojem przedsiębiorstw, wzrasta zapotrzebowanie na zasoby sprzętowe oraz na wykwalifikowaną kadrę. Wybór zewnętrznych, zaufanych partnerów jest odpowiedzią na wysokie koszty osobowe na rynku IT. Zrozumiałe jest przy tym, że klienci coraz częściej wybierają rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo organizacji (w tym także bezpieczeństwo energetyczne) oraz wysoką efektywność i jakość świadczonych usług.

Respondenci oceniają posiadanie przez partnera certyfikatów jako istotny czynnik wyboru dostawcy zasobów i usług IT. W przypadku wyboru Data Center znaczenie krytyczne ma SLA – stanowi gwarancję, że urządzenia w ramach usługi mają zapewnione idealne otoczenie pracy (m.in. energia elektryczna, temperatura, czy wilgotność powietrza). Restrykcyjne warunki, jakie zapewniamy jako Plus, są nie do odtworzenia w typowych, biurowych okolicznościach. Skorzystanie z kolokacji serwerów u zewnętrznego dostawcy pozwala obniżyć koszty związane z bezpieczeństwem a także koszty zapewnienia wspomnianych optymalnych warunków pracy urządzeń. W ramach jednej stałej opłaty zapewniamy zachowanie odpowiednich dla danych urządzeń warunków klimatycznych oraz parametrów zasilania w 100% zgodnych z wymaganiami producenta. Zewnętrzne usługi Data Center to także zachowanie ciągłości działania w sytuacjach krytycznych - ochrona przeciwpożarowa, ochrona fizyczna, a w obiektach takich jak nasz - gwarancja ciągłości dostaw energii do urządzeń na wypadek blackoutu.

Outsourcing usług IT

Z kolei listę najczęściej zamawianych usług w modelu outsourcingu otwiera audyt systemów informatycznych. 45% badanych przedsiębiorstw w całości opiera się na doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościach zewnętrznych audytorów. Aż 99% firm sięga w jakiejś formie po zewnętrzne wsparcie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, choć tylko 19% podmiotów z tej grupy zdecydowało się w pełni oddać obsługę tych procesów zewnętrznemu operatorowi. Dodatkowo, rodzime przedsiębiorstwa chętnie zlecają na zewnątrz różnego rodzaju prace związane z rozwojem oprogramowania. Badane firmy korzystają ze wsparcia partnerów w obszarze programowania i rozwoju aplikacji (77%), QA i testów (65%) oraz analizy biznesowej (tyle samo wskazań).

Outsourcing usług i zasobów IT

Napaść Rosji na Ukrainę i ogólne niepokoje polityczne na świecie istotnie wpłynęły na wzrost zagrożenia cybernetycznego. W rezultacie zapewnienie oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa to temat numer jeden na liście priorytetów menedżerów IT na najbliższe miesiące. Nic dziwnego, że firmy poszukują nowych środków ochrony, a jednym ze sposobów ich pozyskania może być sięgnięcie po zasoby i usługi od zewnętrznych dostawców.

Wyniki badania zdają się potwierdzać słuszność tak postawionej tezy. 77% ankietowanych uważa, że za szerszym wykorzystaniu outsourcingu IT kryje się konieczność zwiększenia bezpieczeństwa organizacji. Inne czynniki wpływające na większe zainteresowaniem zakupem usługi i zasobów na zewnątrz to chęć poprawy efektywności i jakości świadczenia usług przez wewnętrzny dział IT oraz potrzeba ograniczenia całkowitych kosztów IT.

Outsourcing usług i zasobów IT

Nearshoring IT

Chęć obniżenia kosztów funkcjonowania IT (71%), wysoka jakość pracy świadczonej przez obcokrajowców (50%) oraz możliwość pozyskania deficytowych na krajowym rynku kompetencji (42%) to główne powody, dla których rodzime firmy decydują się na „zatrudnianie” pracowników spoza Polski.

Firm, które się na to zdecydowały, nie brakuje. Z badania wynika, że aż 35% przedsiębiorstw przenosi obsługę procesów IT poza granice naszego kraju. Z tej liczby 15% firm kupuje usługi w krajach bliskich danej organizacji (nearshoring), 3% korzysta z usług realizowanych w krajach odległych geograficznie i kulturowo (offshoring), a 17% sięga po usługi outsourcingu IT w obu tych modelach jednocześnie. Czy rodzimi programiści, eksperci od chmury i bezpieczeństwa mają się czego obawiać? Raczej nie, bo o ich względy rywalizują organizacje z całego świata. W wielu projektach, właśnie w ramach outsourcingu IT.

Outsourcing usług i zasobów IT

Outsourcing usług i zasobów IT

O badaniu

Badanie przeprowadzono w listopadzie 2022 roku na grupie ponad 100 przedsiębiorstw, z których 53% sklasyfikowano jako duże firmy i korporacje, zatrudniające powyżej 250 osób. Ankietowane podmioty wywodziły się z różnych sektorów gospodarki, z których najliczniej reprezentowane były przedsiębiorstwa przemysłowe, produkcji i wydobycia (36%). Badanie skierowane było wyłącznie do osób zatrudnionych na stanowiskach IT. Ankietowani piastowali funkcje menedżerskie w randze kierownika lub dyrektora (razem 93%) oraz CIO lub członka zarządu (7%).

Pełna wersja raportu „Outsourcing usług i zasobów IT” dostępna jest do pobrania tutaj.W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]