Outsourcing sprzedaży

Spopularyzowana forma outsourcingu sprzedaży polega na przekazaniu odpowiedzialności za zarządzanie sprzedażą wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Kryje się pod tym kompleksowa obsługa, obejmująca często rekrutację zespołu oraz opracowanie systemu szkoleń i motywacji, rozpoczynająca się od wyboru kanałów dystrybucji, przez opracowanie wszystkich procesów związanych ze sprzedażą procedur operacyjnych, logistyki transportu łącznie z opracowaniem raportów operacyjnych i zarządzających, a kończąca się na automatyzacji wszelkich możliwych do zautomatyzowania procesów handlowych. Za realizację i wyniki zwykle odpowiada wynajęta firma zewnętrzna.

Spopularyzowana forma outsourcingu sprzedaży polega na przekazaniu odpowiedzialności za zarządzanie sprzedażą wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Kryje się pod tym kompleksowa obsługa, obejmująca często rekrutację zespołu oraz opracowanie systemu szkoleń i motywacji, rozpoczynająca się od wyboru kanałów dystrybucji, przez opracowanie wszystkich procesów związanych ze sprzedażą procedur operacyjnych, logistyki transportu łącznie z opracowaniem raportów operacyjnych i zarządzających, a kończąca się na automatyzacji wszelkich możliwych do zautomatyzowania procesów handlowych. Za realizację i wyniki zwykle odpowiada wynajęta firma zewnętrzna.

Przykładem handlowego outsourcingu jest usługa prowadzona wspólnie przez i dla sklepów Eurocash (hurtownie Cash & Carry oraz sklepy "ABC"). Dotąd istniejące środowisko IT było wspólne dla Eurocash i Jeronimo Martins Dystrybucja (sklepy Biedronka), jednak w związku ze sprzedażą przez JMD firmy Eurocash zaistniała potrzeba rozdzielenia systemów informatycznych. Z dużego zespołu po stronie Eurocash pozostało jedynie kilkunastu pracowników działu IT - co sprowokowało decyzję klienta o skorzystaniu z usługi outsourcingu w sprzedaży. W ramach outsourcingu zadania zostały podzielone między klienta HP i WINUEL. Firmy WINUEL i HP mają czuwać nad funkcjonowaniem całej infrastruktury IT (poprawna emisja danych pomiędzy hurtowniami a zarządzającymi systemami informatycznymi) i pomagać Eurocash w procesach obsługiwanych przez IT (zamknięcie miesiąca) oraz służyć eksperckim wsparciem w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem aplikacji.

Innym przykładem outsourcingu w tym sektorze jest zawarta w sierpniu br. umowa między ComArch a Tesco Polska (za ponad 7,5 mln zł) na zaprojektowanie, wdrożenie i obsługę sieci WAN dla największej sieci handlowej w Polsce. ComArch, który dostarczy i skonfiguruje łącza transmisji danych i urządzenia sieciowe, będzie świadczył usługi optymalizacyjne oraz konsultingowe w zakresie wdrażania nowych technologii i usług w handlu. Rozległa sieć połączy wszystkie lokalizacje klienta na terenie kraju, a najważniejsze z nich zostaną dodatkowo wyposażone w łączność radiową.


TOP 200