Outsourcing sposobem na kryzys

Firmy przekazujące część lub całość infrastruktury IT w outsourcing oczekują obniżenia kosztów i poprawy jakości usług. Niedostępność krytycznej dla przedsiębiorstwa aplikacji oznacza straty finansowe. Brak dostępności systemu może oznaczać brak produkcji, brak sprzedaży czy brak informacji - to wszystko generuje konkretne, wymierne finansowo straty. "Outsourcerzy nie tylko dysponują wiedzą i doświadczeniem, ale także pewnymi narzędziami usprawniającymi ich pracę. Narzędziami takimi są zarówno bazy wiedzy, jak i opracowane standardy, wzorce i procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Konsultanci, którzy z sytuacjami krytycznymi spotykają się znacznie częściej niż klienci, potrafią po kilku takich przypadkach zachować tzw. zimną krew. Rozwiązywanie problemów, nawet tych najbardziej niebezpiecznych, jest ich codziennością. Odporność na stres daje znacznie większe szanse skutecznego uporania się z problemem" - mówi Paulina Firlej.

Są dwa główne cele outsourcingu zarządzania aplikacjami. Istotne jest zapewnienie ciągłości działania firmy. Każda firma posiadająca aplikację wspierającą procesy biznesowe, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co oznacza przestój takiej aplikacji. Sytuacja tego typu zazwyczaj równa jest przestojowi całej firmy. Jeżeli aplikacja generuje problemy, firma może przestać produkować, wystawiać faktury itd. W praktyce każdy przestój oznacza wymierne finansowe straty w postaci np. kar za niezrealizowane zlecenia. Outsourcing zarządzania aplikacjami umożliwia eliminację potencjalnego ryzyka ograniczenia funkcjonalności systemu. Tak więc pierwszy cel to utrzymanie rozwiązania w pełnej gotowości tak, by firma mogła realizować swoje procesy bez zakłóceń.

Perspektywy

Liczba firm w Polsce korzystających z usług outsourcingu IT w sposób umiarkowany, ale systematyczny, zwiększa się. Potwierdzają to dane rynkowe z kilku ostatnich lat i prognozy rynkowe. Jest to wzrost wynikający nie tylko ze wzrostu wartości całego rynku IT, ale również wzrostu udziału rynku usług IT (w tym usług outsourcingowych) kosztem innych segmentów całego rynku IT, np. rynku sprzętu.


TOP 200