Outsourcing rośnie w siłę

W coraz większym stopniu firmy decydują się realizację istotnych obszarów swojej działalności w formie usługi dostarczanej przez wyspecjalizowanego, zewnętrznego dostawcę.

PricewaterhouseCoopers zebrał podczas szczytu w Davos opinie na temat outsourcingu od prezesów i dyrektorów z 19 krajów świata, zarówno klientów (226 ankietowanych) jak i dostawców (66) usług tego typu. Przedstawił je obecnie w raporcie zatytułowanym "Outsourcing Comes of Age: The Rise of Collaborative Partnering".

Zdecydowana większość (87%) ankietowanych reprezentujących klientów outsourcingu uważa, że dostarcza on korzyści zakładanych w planach biznesowych. Ponadto, tak mocno wszedł on w krwioobieg gospodarczy, że 91% klientów - zarówno zadowolonych jak i niezadowolonych z outsourcingu - twierdzi, że ponownie z takich usług będzie korzystać.

Zobacz również:

  • Outsourcing usług i zasobów IT
  • Microsoft Office 365 - lista wersji, najważniejsze zmiany dla biznesu

Najważniejsze powody, dla których firmy decydują się na outsourcing to:

@ niższe koszty (76%)

@ dostęp do utalentowanych pracowników (70%)

@ przekazanie zadań nie będących głównym obszarem aktywności firmy specjalistom (63%)

@ wzrost elastyczności modelu biznesowego (56%)

@ poprawa stosunków z klientami (42%)

@ rozwijanie nowych produktów i usług (37%)

@ ekspansja geograficzna (33%).

Autorzy raportu przewidują wzrost znaczenia outsourcingu. Wielu (53%) ankietowanych przekazuje na zewnątrz także najważniejsze (w opinii ankietowanych) obszary działalności i zjawisko to ma się nasilać. Widoczna jest tendencja do przekazywania zewnętrznym usługodawcom kolejnych elementów w danym obszarze. Na przykład firmy, które przekazały już na zewnątrz obsługę płatności, obecnie decydują się także na outsourcing budżetowania, prognoz finansowych, raportowania.

Najpowszechniej przekazywane na zewnątrz są usługi IT (57%). Ale IT dość szybko traci udział na rzecz takich strategicznych obszarów jak produkcja/dostawa najważniejszych produktów i/lub usług, badania i rozwój. Ogółem, 70% w formie zewnętrznej usługi realizuje działanie, które obiektywnie uznać można za element strategiczny: 53% produkcję kluczowych produktów i/lub dostarczanie usług, 33% - sprzedaż i marketing, 32% - badania i rozwój, podnoszenie innowacyjności. Szczególnie szybko mają się w ciągu najbliższych pięciu lat rozwijać outsourcing produkcji oraz działalności badawczo-rozwojowej. Zewnętrzna obsługa działów badawczo-rozwojowych będzie najczęściej stosowana przez firmy w sektorach IT, mediów oraz telekomunikacyjnym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200