Outsourcing niedoskonały

Nowelizacja prawa bankowego nie rozwiała wątpliwości związanych z wykorzystaniem outsourcingu w działalności banków. Taki wniosek wypływa ze zorganizowanej pod auspicjami Gdańskiej Akademii Bankowej konferencji Outsourcing w zarządzaniu wartością banku.

Nowelizacja prawa bankowego nie rozwiała wątpliwości związanych z wykorzystaniem outsourcingu w działalności banków. Taki wniosek wypływa ze zorganizowanej pod auspicjami Gdańskiej Akademii Bankowej konferencji Outsourcing w zarządzaniu wartością banku.

Computerworld był jej patronem medialnym.

Bankowcy uważają, że wprowadzone regulacje ustawowe są niedoskonałe. Dopuszczają co prawda korzystanie przez banki z usług firm zewnętrznych w zakresie "czynności faktycznych związanych z działalnością bankową", ale nie precyzują, co konkretnie należy przez to rozumieć. Interpretacja przedstawicieli banków jest w wielu przypadkach inna niż interpretacja przedstawiona w piśmie Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego (GINB). Tymczasem banki muszą zgłosić do GINB zamiar podpisania umowy outsourcingowej na 14 dni przed jej zawarciem. Nie wiadomo jednak, jakimi dokładnie kryteriami mają się kierować przy jej sporządzaniu. "Przecież wszystko co robią banki jest w zasadzie czynnością faktyczną" - twierdzą uczestnicy konferencji.

Duże niezadowolenie budzi obowiązek renegocjowania przez banki wszystkich już zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi w celu dostosowania ich do postanowień nowego Prawa bankowego. Banki mają na to czas do końca 2004 r. "W przypadku skomplikowanych kontraktów informatycznych jest to niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania. A gdzie konstytucyjna zasada niedziałania prawa wstecz?" - pytali obecni na konferencji bankowcy.

Wiele wątpliwości budzą też zapisy nakazujące firmom świadczącym usługi outsourcingowe składanie sprawozdań finansowych do Głównego Inspektora Nadzoru Bankowego. Zgodnie z ustawą inspektorzy GINB mieliby też prawo do przeprowadzania kontroli w firmach świadczących na rzecz banków usługi outsourcingowe. Przedstawiciele firm informatycznych złożyli wręcz propozycję wyłączenia spod rygorów Prawa bankowego usług informatycznych, gdyż w trakcie ich świadczenia nie ma dostępu do tajemnicy bankowej, a jeżeli już to pod nadzorem pracowników banku.


TOP 200