Outsourcing, nie spełnia oczekiwań, ale ma przyszłość

Zlecanie, przez przedsiębiorstwa, realizacji zadań informatycznych wyspecjalizowanym firmom, na ogół w kontekście migracji z mainframe, otrzymało nazwę outsourcing.

Zlecanie, przez przedsiębiorstwa, realizacji zadań informatycznych wyspecjalizowanym firmom, na ogół w kontekście migracji z mainframe, otrzymało nazwę outsourcing.

Podstawową motywacją do outsourcingu jest chęć redukcji kosztów utrzymania systemów informatycznych. Jak wykazuje sondaż przeprowadzony wśród firm brytyjskich przez londyńską firmę doradczą PA Consulting Services, prawie jedna trzecia z nich nie zdołała uzyskać oszczędności w rezultacie umów outsourcing. Około 41% odnotowało oszczędności rzędu 150 tys. USD i mniej, czyli bardzo niewiele jeśli zważyć, że ankietowano 230 firm, w tym 100 największych w W.Brytanii reprezentujących całkowite wydatki na technologie informatyczne rzędu 2,4-4,5 mld USD.

Innymi problemami, jakie ujawnił sondaż było nadmierne uzależnienie od dostawców usług informatycznych (46% odpowiedzi) oraz brak elastyczności dostawców (40% odpowiedzi).

Wielu menedżerów nie ma jasnego poglądu na temat zlecania usług informatycznych na zewnątrz, mając nadzieję na ich sprecyzowanie podczas zawierania kontraktów na outsourcing. Spotyka ich jednak zawód, gdyż z powodu braku doświadczenia w zawieraniu tego typu umów, dopuszczają do nadmiernego zdominowania negocjacji przez dostawców usług. W rezultacie, gdy ich firma potrzebuje później usług nie wymienionych w kontrakcie, są jedynie bezradnymi świadkami galopady kosztów.

Według szefa PA Consulting, głównym problemem wśród firm korzystających z usług outsourcing jest brak umiejętności określenia relacji z dostawcami tych usług. Uczestnicy ankiety na ogół zgadzali się, że ich firmy muszą wypracować nowe umiejętności w celu sprawnego ustalenia strategii outsourcing, tj. wybierać stosowne usługi będące przedmiotem umowy, dokonywać analizy rynku, dobierać dostawców, negocjować kontrakty i zarządzać ich realizacją. Najpopularniejszymi usługami zlecanymi w ramach outsourcingu są: nadzorowanie, obsługa techniczna i rozwijanie aplikacji.

Z przeprowadzonego sondażu wyniknęło, że istnieją zastrzeżenia wobec objęcia usługami całych systemów i strategii technicznej, jak też funkcji analiz biznesowych. Oprócz problemów, ankieta ujawniła też potencjalne możliwości do niemal podwojenia tego rodzaju usług w ciągu najbliższych 2 lat. 48% respondentów zamierza poszerzyć gamę usług informatycznych, zamawianych u zewnętrznych dostawców. Uczestnicy ankiety docenili też korzyści, jakie dzięki temu ich firmy będą mogły uzyskać - m.in. dostęp do nowych umiejętności i technologii, a zwłaszcza szybką realizację nowych aplikacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200