Outsourcing może być zagrożeniem

Względy finansowe są największym czynnikiem zachęcającym firmy do zlecenia części swojej działalności firmom zewnętrznym. Jednocześnie tylko co dwudziesty przedsiębiorca dysponuje szczegółowym planem określającym wymagania oraz sposób wdrożenia i rozwoju oursourcingu. Tymczasem źle opracowany kontrakt może ograniczać potencjał całego przedsiębiorstwa. Potwierdzają to badania firmy Deloitte.

Większość firm podpisując kontrakty outsourcingowe bierze pod uwagę przede wszystkim potencjalne korzyści ekonomiczne. Spośród badanych firm, aż 64% skorzystało z usług zewnętrznej firmy ze względu na potencjalną redukcję kosztów funkcjonowania. Zaledwie 27% badanych odpowiedziało, że dzięki wyprowadzeniu części działalności na zewnątrz firmy chciało zdobyć przewagę nad konkurencją.

Warto podkreślić, że rzeczywiste korzyści finansowe osiągnęła zdecydowana większość z nich - 89% firm, które zdecydowały się na takie działanie odnotowało wzrost zwrotu z inwestycji przekraczający 25%. Jednak w ostatecznym rozrachunku wyprowadzenie części własnej działalności poza obręb organizacji pociąga za sobą wiele zagrożeń i problemów.

Zobacz również:

Aż 117 (39%) ankietowanych stwierdziło, że w przeszłości przynajmniej raz zerwało umowę outsourcingu. Kolejne 35% uważa, że powinni przywiązywać większą wagę do wyboru dostawcy tego typu usług. Najważniejszymi powodami takiej decyzji były m.in.: źle dobrany zakres usług, wyższe od spodziewanych koszty oraz niedostateczna komunikacja lub niska jakość świadczonych usług.

Poza tym połowa badanych przyznała, że obecne warunki świadczenia usług outsourcingu są niedopasowane do potrzeb firmy i chętnie renegocjowałoby umowy. Pomimo to tylko co trzeci ankietowany negatywnie ocenia fakt, że jego firma korzysta z usług outsourcingu.

Zdaniem ekspertów nieprzemyślane kontrakty mogą przynieść przedsiębiorcom więcej szkody niż korzyści. Według niego kontrakty powinny obejmować krótsze okresy lub być co najmniej regularnie renegocjowane. "Im dłużej opierasz się na jednym kontrakcie outsourcingowym, tym więcej możesz stracić w stosunku do konkurencji" - uważa Peter Lowes z Deloitte. Twierdzi on również, że wbrew pozorom korzystne jest podpisywanie większej ilości mniejszych kontraktów z różnymi dostawcami. "Jednej firmie zleć obsługę stacji roboczych, innej - serwerów, a jeszcze innej - sieci. Podpisz trzyletnią umowę zamiast pięcioletniej." - mówi Lowes.

W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez Deloitte wzięli udział przedstawiciele kadry kierowniczej średniego szczebla firm, których roczne wydatki na outsourcing przekraczają 30 mln USD (usługi BPO) lub 50 mln USD (outsourcing ogółem). W grupie 300 respondentów znaleźli się także przedstawiciele firm outsourcingowych i największych koncernów.


TOP 200