Outsourcing: kosztowny brak kompetencji

Połowa wszystkich kontraktów outsourcingowych kończy się niepowodzeniem ze względu na brak zdolności klienta do zarządzania dostawcą usługi albo ze względu na zmianę wymagań firmy wobec IT.

Podczas sympozjum outsourcingowego Gartnera odbywającego się w Dublinie, często powtarzano, że najważniejszym problemem outsourcingu jest obecnie wysoki odsetek niepowodzeń. Jak zauważono wynika to m.in. z różnic pomiędzy horyzontami czasowymi, w których funkcjonuje firma. Z jednej strony, kontrakty outsourcingowe podpisywane są często na 7 - 10 lat. Z drugiej - na przestrzeni choćby ostatnich 5 lat wymagania firm względem usług i infrastruktury IT zmieniały się radykalnie.

Październikowy raport Gartnera poświęcony outsourcingowi stwierdza przy tym m.in. że outsourcing upowszechnia się wśród szukających oszczędności CEO. Jednak wiele firm, które skorzystały z zewnętrznych usługodawców w określonych obszarach swojej działalności, pozbyło się jednocześnie całkiem kompetencji, pozwalających choćby na kontrolę jakości owych usług. Według szacunków Gartnera takie właśnie asymetryczne relacje na linii klient - firma outsourcingowa kosztowały w ub. roku europejskie przedsiębiorstwa 6 mld EUR.

Zobacz również:

Gartner rekomenduje zatem, aby firmy przeznaczały 5 do 10% kosztu outsourcingu na utrzymanie zespołu pozwalającego zarządzać tym procesem i być gotowym merytorycznie do kontaktów z zewnętrznym usługodawcą.


TOP 200