Outsourcing, czyli alians

Firmom zewnętrznym zlecane są nawet działania o charakterze strategicznym. Ich realizacja przez outsourcera ma zagwarantować najlepszy możliwy efekt i poprawić pozycję klienta na tle konkurencji. Outsourcing rozwija się w kierunku partnerstwa biznesowego.

O ile w początkowej fazie popularyzacji usług outsourcingu były one traktowane głównie jako źródło korzyści ekonomicznych, to teraz wiele firm decyduje się na przekazanie części działalności zewnętrznemu dostawcy, w celu uzyskania dodatkowej przewagi konkurencyjnej. We własnym zakresie firmy realizują przede wszystkim procesy właściwe dla konkretnej firmy, czyli działania nietypowe, stale decydujące o przewadze nad konkurencją. Firmom zewnętrznym przekazywane są działania bardzo powtarzalne, jak choćby obsługa księgowa oraz projekty jednostkowe, decydujące o dalszych losach organizacji. Outsourcing bywa też wykorzystywany jako antidotum na doraźne problemy organizacyjne. Jednak, zdaniem przedstawicieli największych dostawców usług i outsourcingu IT, prawdziwe korzyści mogą wyniknąć z długofalowej i ścisłej współpracy - opartej m.in. na wymianie wiedzy.

Znaczenie operacyjne...

Ewolucja polskiego rynku usług outsourcingowych podąża w kierunku wyznaczonym przez firmy zagraniczne. "Polski rynek outsourcingu IT nie jest jeszcze rynkiem dojrzałym. Dowodem na to jest fakt, iż w outsourcing najczęściej oddawane są obszary operacyjne, które ze względu na sposób realizacji usług wymagają zastosowania zoptymalizowanych procesów oraz efektu skali" - uważa Sebastian Jakubiak, dyrektor sprzedaży HP Enterprise Services. I tak, po fali popularności outsourcingu usług księgowych i obsługi kadrowo-płacowej przychodzi kolej na przekazanie w ręce niezależnego dostawcy opieki nad częścią lub całością środowiska teleinformatycznego. Do tego etapu głównym powodem zainteresowania ofertą usług outsourcingu jest chęć optymalizacji kosztów operacyjnych firmy. W dalszej kolejności doceniane są i inne korzyści. "W pewnym momencie przyszedł też czas na outsourcing infrastruktury - począwszy od zarządzania stacjami roboczymi, drukarkami, aż po usługę obejmującą całość infrastruktury IT i procesów związanych z efektywnym jej zarządzaniem. Obecnie kardynalną zasadą, kierującą zarządami firm decydujących się na outsourcing, jest oczekiwanie zwiększenia funkcjonalności procesów biznesowych, mając na uwadze ograniczone zasoby własne firmy" - mówi Jarosław Waśkiewicz, dyrektor ds. outsourcingu strategicznego w . Według niego, dobrym przykładem pokazującym korzyści wynikające z outsourcingu są systemy klasy ERP. Taki model korzystania z rozbudowanego oprogramowania gwarantuje dostępność do usług oraz wykwalifikowanej kadry. "Decyzja o skorzystaniu z usług zewnętrznego outsourcera pojawia się, na przykład, gdy w firmie dochodzi do dużych zmian związanych ze strukturą właścicielską. W takiej sytuacji firmy sięgają po zewnętrzne zasoby, chcąc w szybki i usystematyzowany sposób skonsolidować IT i procesy z nim związane. Tego typu transformacja jest trudna do wykonania we własnym zakresie ze względu na brak wystarczającej wiedzy, zasobów i czasu" - mówi Jarosław Waśkiewicz.

... i strategiczne

Obecnie outsourcing procesów biznesowych stopniowo zmienia się w pewnego rodzaju narzędzie umożliwiające uzyskanie dodatkowej przewagi nad konkurencją. Ma ona wynikać choćby z zastosowania najlepszych praktyk związanych z organizacją konkretnego procesu biznesowego, przeprowadzenia restrukturyzacji, czy innego wykorzystania wiedzy i doświadczenia firmy outsourcingowej. "Bardziej dojrzałe firmy decydują się na outsourcing pełnych procesów biznesowych lub całego środowiska aplikacyjnego wraz z usługami związanymi z jego utrzymaniem i rozwojem. Najbardziej zaawansowane mechanizmy, to outsourcing transformacyjny i outsourcing strategiczny - trudne do realizacji, ale generujące największą przewagę konkurencyjną. Są dość rzadko rozważane, chociaż powoli coraz więcej firm się do nich przekonuje" - podkreśla Sebastian Jakubiak.


TOP 200