Otwarte systemy ERP

Kluczowe znaczenie systemu ERP w procesach zarządzania przedsiębiorstwem powoduje, że zasługuje on na szczególną uwagę oraz może być źródłem istotnych oszczędności. Czy jest w tym obszarze miejsce dla rozwiązań open source?

Otwarte systemy ERP

Podstawowym programem każdej konfiguracji komputerowej jest system operacyjny. Również w sferze komputerowego wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem można wyróżnić "twardy rdzeń" stosowanych aplikacji (hard core), którym jest system ERP. Może on występować w postaci jawnej, jako klasyczny pakiet softwarowy tej klasy (np. produkty Infor, SAP czy Oracle) lub być implementowany przy pomocy zintegrowanego zespołu programów pełniących podobną rolę. Ta ostatnia sytuacja dotyczy zwłaszcza firm mniejszych. W każdym przypadku powinniśmy mieć jednak oprogramowanie wspomagające obsługę naszej "misji krytycznej" (critical mission). W typowym przedsiębiorstwie przemysłowym mówimy tu o procesowej ścieżce krytycznej, operatywnie warunkującej sprawne funkcjonowanie firmy: od przyjmowania zleceń klientów na określone wyroby, poprzez planowanie ich produkcji, wytwarzanie, magazynowanie, transport, aż do fakturowania.

Otwarte systemy ERP

Tab. 1.Wady i zalety rozwiązań Open Source ERP.

Sprawność zarządzania głównymi procesami firmy zależy także od szeregu procesów pomocniczych i strategicznych, które również mogą być wspierane przez ERP, np. zarządzanie personelem, kontrole jakości, analizy gospodarcze, obsługa relacji z klientem, polityka marketingowa i sprzedaży. I wreszcie możliwe są szkieletowe rozwiązania ERP, gdzie podstawowy pakiet oprogramowania zawiera jedynie pojedyncze moduły (np. baza danych produktów i klientów oraz transakcji materiałowych) połączone z wieloma wyspecjalizowanymi podsystemami satelitarnymi odpowiedzialnymi np. za obsługę danych statystycznych (hurtownie danych, OLAP), automatyczne planowanie dostaw czy graficzne szeregowanie zadań (graphic planboard).

Geneza systemów ERP wiąże się z obszarami, które najłatwiej dało się standaryzować (księgowość) względnie ze sferą planowania materiałowego (MRP). ERP są więc często jeszcze tradycyjnie słabsze np. w sferze logistycznej, gdzie zautomatyzowane zarządzanie flotą ciężarówek wymaga także internetowo-bazowanego przetwarzania danych telematycznych (satelitarna geolokalizacja pojazdu). Klasyczny system ERP operuje datą dzienną zlecenia, co nie wystarcza, aby planować je metodami just-in-time, wymagającymi szeregowania zadań czy dostaw z minutową dokładnością. Już tylko te przykłady pokazują, że nie da się zinformatyzować przedsiębiorstwa w oparciu o jeden uniwersalny system. Kluczowym pozostaje wszakże pytanie o minimalizację kosztów jego zakupu i eksploatacji, co nasuwa skojarzenia z oprogramowaniem otwartym (open source).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200