Otwarte drzwi

Spośród wszystkich firm i instytucji, które wzięły udział w tegorocznym badaniu Computerworld Polska 73% zaprosiło do siebie stażystów.

Artykuł został opublikowany w raporcie specjalnym Computerworld "Pracodawcy IT". Jego pełną wersję można bezpłatnie pobrać tutaj.

Dzięki temu 779 młodych osób miało w mijającym roku okazję skonfrontować wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach z praktyką w warunkach „bojowych”. Dla znacznej większości - 81% adeptów informatyki firma, w której odbywali staż stała się ich pierwszym pracodawcą. Pozostali zdobyte w ten sposób doświadczenie mają szansę wykorzystać starając się o pracę w innych firmach.

Również z punktu widzenia pracodawcy programy stażowe, np. Step One mają znaczenie praktyczne, bo pozwalają wyłowić osoby utalentowane, chętne do nauki, o kompetencjach potrzebnych w danej firmie, a niekiedy również o profilu osobowościowym, którym pasuje do kultury korporacyjnej (w tym przypadku jednak należy to pojęcie rozumieć szerzej, jako zestaw reguł zachowań i cech charakterystycznych dla zespołu firmy, nawet bardzo niewielkiej).

Zobacz również:

W sytuacji powiększającej się luki między potrzebami pracodawców a liczbą chętnych do pracy, coraz ważniejsze jest również to, czego oczekują osoby rozpoczynające pracę. Okazuje się, że ważniejsza od wynagrodzenia jest wielkość i prestiż firmy. Na kolejnych miejscach znajduje się stabilność zatrudnienia, a następnie styl zarządzania, czyli kultura organizacyjna firmy.

Rekrutacja specjalistów

Eksperci z firmy Hays podkreślają, że w większości przypadków w IT contractingu cały proces rekrutacyjny trwa 1-3 tygodnie. Wszystko zależy od tego, jak długi jest czas realizacji projektu, na który poszukiwany jest kandydat oraz od tego, jak zindywidualizowane jest zapytanie od firmy, która za naszym pośrednictwem poszukuje pracownika. Coraz częściej zdarza się, że kandydatów, którzy spełniają wymagania klienta jest na polskim rynku kilku czy kilkunastu, dlatego coraz częściej firma poszukuje kandydatów także poza granicami Polski, to zaś wydłuża proces rekrutacji. W większości przypadków kandydaci są przedstawiani w 2-3 dni po wpłynięciu zapytania od klienta. Klienci oprócz umiejętności technicznych coraz większa uwagę zwracają na: umiejętność pracy w zespole, weryfikują mowę ciała kandydata, inteligencję emocjonalną oraz jego asertywność.


TOP 200