Otwarta polityka jądrowa

Dla każdego co innego

Lista nowości NetWare 6.5 jest o wiele dłuższa niż wykaz dołączonych narzędzi open source. Obejmuje funkcje, które powinny okazać się interesujące nie tylko dla administratorów sieci, ale również końcowych użytkowników. Przede wszystkim jednak Novell podejmuje jeszcze jedną próbę zachęcenia do współpracy niezależnych programistów.

Z systemem operacyjnym Novella będzie dystrybuowany serwer aplikacyjny J2EE exteNd przejęty od SilverStream Software. Ponadto programistom zostanie udostępniony serwer UDDI do obsługi Web Services. NetWare 6.5 ma też zawierać serwer SOAP. Dzięki tym dodatkom serwer Novella ma się stać kompleksowym środowiskiem do tworzenia, wdrażania i zarządzania aplikacjami opartymi na Javie i korzystającymi ze standardów internetowych.

Do NetWare wprowadzono kilka rozwiązań z myślą o ułatwieniu pracy w firmach i zespołach rozproszonych terytorialnie. W tej kategorii na pierwsze miejsce wysuwa się Nterprise Branch Office - narzędzie dla firm mających niewielkie oddziały, których pracownicy wymagają takiego samego poziomu obsługi ze strony IT, jak zatrudnieni w centrali. Instalacja Branch Office polega na uruchomieniu jednego serwera (bezobsługowej "czarnej skrzynki") w oddziale i drugiego w siedzibie głównej. Ten drugi odpowiada m.in. za uwierzytelnianie użytkowników i tworzenie zapasowych kopii danych. Z poziomu centrali zarządza się serwerem oddziałowym.

Synchronizacja między centralą a oddziałem jest dokonywana przy użyciu zaadaptowanej przez Novella technologii open source - RSync. Poza pierwszą synchronizacją, podczas której jest przenoszona cała zawartość serwera oddziałowego na centralny, w zadanych odstępach czasu automatycznie są już wymieniane tylko te dane, które zostały zmodyfikowane.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, Branch Office może stanowić niezależny system obsługujący oddział i nie komunikujący się z centralą.

Wirtualne biuro - Virtual Office - to z kolei narzędzie przydatne końcowym użytkownikom. Interfejs Virtual Office oparty na przeglądarce umożliwia po jednokrotnym zalogowaniu dostęp do wszystkich zasobów NetWare, niezależnie od miejsca, w którym przyjdzie użytkownikowi korzystać z sieci. Może on drukować, edytować dokumenty, prowadzić korespondencję poprzez komunikator internetowy i program poczty elektronicznej. Na wirtualne biuro składa się kilka rozwiązań stosowanych już wcześniej przez Novella, lecz udoskonalonych na potrzeby NetWare 6.5: iFolder, iPrint, eGuide, NetStorage. Za pośrednictwem nowego iFolder 2.1 będzie można korzystać z plików zgromadzonych na serwerze poprzez interfejs palmtopa.

Uwierzytelnianie użytkowników w sieci zarządzanej przez NetWare 6.5 może się odbyć na wiele sposobów (dotychczas było możliwe stosowanie metody autoryzacji opracowane przez Novella). Dołączona do systemu operacyjnego serwera pełna wersja Novell Modular Authentication (NMAS) pozwala na logowanie z wykorzystaniem różnorodnych haseł, tokenów i technik biometrycznych. Można wymusić sekwencyjne logowanie, np. z użyciem hasła i tokena lub konieczność jednoczesnego zalogowania się dwóch użytkowników.

Wśród nowości Novell podkreśla wsparcie dla technologii iSCSI (przy okazji również dla USB i DVD), dzięki czemu firma ma nadzieję odgrywać większą rolę na rynku zarządzania pamięciami masowymi. Serwery NetWare będą tłumaczyć polecenia SCSI na komendy iSCSI, co ułatwi przedsiębiorstwom budowę systemów pamięci masowych SAN i NAS. Nowością, którą zapewne docenią małe przedsiębiorstwa, będzie możliwość programowego tworzenia macierzy RAID 5 z poziomu systemu operacyjnego bez konieczności kupowania kontrolerów sprzętowych. Dotychczas Novell Storage System w NetWare 5 i 6 umożliwiał jedynie tworzenie programowych macierzy zgodnych z RAID 1 (mirror). Nowa wersja NetWare ma pozwolić na tworzenie natychmiastowych kopii danych (snapshot). W wersjach 6 i wcześniejszych było to możliwe tylko po nabyciu dodatkowego pakietu Snapshot Server rozwijanego wspólnie z Veritas Software.

Sieć po nowemu

W tym roku mija 20 lat od debiutu NetWare - systemu, który do połowy lat 90., do czasu ekspansji Windows na serwerach, królował w sieciach korporacyjnych. Później na okres agresywnej polityki sprzedaży narzuconej przez Microsoft ("rozdawnictwa", jak wolą mówić konkurenci) nałożyły się błędy kolejnych szefów Novella. Od aspiracji, by konkurować z Microsoftem w każdej dziedzinie, po wąską specjalizację i okupowanie nisz rynkowych - kilka lat zajęło firmie poszukiwanie drogi, która pozwoliłaby uniezależnić jej przyszłość od jednego produktu. W dzisiejszej strategii Novella nadal jest miejsce dla NetWare, choć inaczej niż kiedyś jest definiowana rola tego produktu. NetWare nie ma już być zamkniętym bastionem, lecz zestawem usług funkcjonujących w heterogenicznym środowisku dziesiątek systemów i setek aplikacji.

10 życzeń użytkowników NetWare pod adresem Novella

Podczas Brainshare przeprowadzono głosowanie, czego użytkownicy oczekują od swojego dostawcy. Odpowiedź na większość postulatów padła już podczas kwietniowej konferencji.

  1. Poprawa marketingu, zwłaszcza skierowanego do wyższego kierownictwa

  2. Ulepszenie narzędzi do administrowania systemem

  3. Rozwój funkcji Web

  4. Wsparcie technologii open source, w tym Linuxa

  5. Narzędzia do integracji środowisk heterogenicznych

  6. Określenie jasnej drogi migracji dla obecnych wersji NetWare

  7. Rozwój usług katalogowych

  8. Utrzymanie wysokiego poziomu stabilności systemu

  9. Rozwój funkcji bezpieczeństwa

  10. Ułatwienie procedur instalacyjnych
Źródło: Computerworld


TOP 200