Otwarci i żywi

Z Markiem Walczakiem, prezesem stowarzyszenia użytkowników AS/400 Common Polska, informatykiem Banku Śląskiego, rozmawia Tomasz Marcinek.

Z Markiem Walczakiem, prezesem stowarzyszenia użytkowników AS/400 Common Polska, informatykiem Banku Śląskiego, rozmawia Tomasz Marcinek.

Czy nie obawia się Pan, że pewnego dnia w centrali IBM zapadnie decyzja o wycofaniu AS/400 ze sprzedaży?

AS/400 to "żywa" platforma. Mało tego, z roku na rok sprzedaż tych systemów zarówno na świecie, jak i w Polsce rośnie. Wszystko to dzieje się przy niewielkich przecież, przynajmniej do niedawna, wysiłkach promocyjnych IBM. Wszelkie obawy o przyszłość AS/400 uważam za przedwczesne z jeszcze jednego powodu - IBM wciąż inwestuje pokaźne fundusze w rozwój tej platformy, co widać wyraźnie w najnowszych modelach.

A jak się do tego ma koronny argument przeciwników AS/400 o tym, że jest to platforma zamknięta?

Wbrew obiegowym opiniom, AS/400 nie jest platformą zamkniętą. Dzięki technologii Private Address Space Environment, na komputerach AS/400 można uruchamiać aplikacje pisane dla systemu AIX, z tą jednak różnicą, że na AS/400 działają one... szybciej. Zaimplementowany w AS/400 Integrated File System pozwala również na dzielenie plików i wspólną archiwizację z aplikacjami działającymi na innych platformach. Przykłady można by mnożyć, dlatego przyszłość AS/400 widzę w jasnych barwach.

Skąd wzięła się inicjatywa założenia organizacji grupującej użytkowników AS/400?

Common, czyli stowarzyszenie użytkowników komputerów IBM, istnieje na świecie od wielu lat. Do powstania Common Polska doszło przypadkowo. Do banku, w którym pracuję, przysłano zaproszenie na konferencję Common w Austrii. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że byłem jedynym uczestnikiem konferencji spoza Austrii. Jeden z członków zarządu Common zapytał, czy podjąłbym się stworzenia polskiego oddziału. Pomysł mi się spodobał. Stowarzyszenie zarejestrowano w marcu 1997 r. Dzisiaj liczy ono ponad 50 członków.

Jak wygląda współpraca z IBM Polska?

Początki nie były łatwe. Niektórzy pracownicy IBM Polska obawiali się chyba, że Common stanie się czymś na kształt walczącego lobby polskich użytkowników AS/400. Nie było jednak powodów do konfrontacji i z biegiem czasu nieufność ta znikła. Ze współpracy korzystają obie strony. Common jest dla IBM reprezentatywnym głosem użytkowników AS/400 w Polsce. To dla nich bardzo ważne, IBM więc istotnie wspiera Common. My doceniamy zwłaszcza udział w naszych konferencjach specjalistów AS/400 z centrali IBM.

Członkami Common mogą zostać też partnerzy handlowi IBM, jeżeli zobowiążą się do udzielania rabatów. Ich wysokość sięga 5, 10, a nawet 15%. Obowiązkiem partnerów jest również współuczestnictwo w organizowaniu konferencji, prowadzenie wykładów i pisanie artykułów. Zainteresowanie jest duże, ponieważ członkostwo w Common umożliwia partnerom obserwowanie rynku z bliska. A edukowanie klientów zazwyczaj pomaga w sprzedaży.


TOP 200