Otago przejmuje część Silvermedia odpowiedzialną za rynek edukacyjny

Zakład Usług Informatycznych OTAGO - spółka zależna Asseco Poland - podpisała umowę z krakowską firmą Silvermedia na "zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa". Zakupione wraz z tą spółką rozwiązanie będzie uzupełnieniem Systemu Miejskiego OTAGO o kolejny element - Platformę Zarządzania Oświatą.

W ramach Grupy Asseco OTAGO jest firmą odpowiedzialną właśnie za koordynację działań sprzedażowych na rynku samorządowym. Wraz z finalizacją umowy do OTAGO przeszedł także zespół architektów, programistów i wdrożeniowców Silvermedia. Firma ta oferuje rozwiązania także dla sektorów służby zdrowia, czy administracji publicznej.

W skład Platformy wchodzą aplikacje obsługujące m.in.: rekrutację na różnych poziomach szkół - w tym także rekrutację przedszkolną; elektroniczne dzienniki; zarządzanie informacją o uczniu; analizę frekwencji; inwentaryzację sprzętu; wystawianie świadectw i legitymacji; naliczanie i wypłacanie stypendiów uczniowskich; komunikację na linii szkoła-rodzice oraz szkoła-organy nadrzędne; czy zarządzanie organizacją placówek oświatowych. Dostęp do Platformy Zarządzania Oświatą możliwy jest przez przeglądarkę. Z rozwiązania przejętego przez OTAGO korzysta 4500 szkół, w 20 miastach, do których uczęszcza 2 mln uczniów.

"Dzięki poszerzonej ofercie ZUI OTAGO, a także wsparciu pozostałych spółek GK - takich jak Combidata, czy Pion Infrastruktury Asseco - idea powstania jednego centralnego systemu miejskiego stała się po raz pierwszy w Polsce, faktem. Jesteśmy dziś partnerem potrafiącym objąć wszystkie obszary funkcjonowania miasta, zarówno w zakresie oprogramowania jak i szeroko pojętej infrastruktury informatycznej" - powiedział Jarosław Jastrzębski, prezes ZUI OTAGO.

Firmy nie podały wartości transakcji.


TOP 200