Oszczędny jak terminal

Dane przetwarza serwer

Oczywiście terminal bez odpowiedniego serwera jest bezużyteczny, dlatego należy przewidzieć konieczność inwestycji zarówno w sprzęt, jak i w oprogramowanie. W firmach zazwyczaj infrastruktura serwerowa już istnieje, wystarczy ją rozbudować. Koszt cyklu procesora w centrum danych jest znacznie niższy niż przy zwykłej stacji roboczej, podobnie mniejsze jest zużycie energii. Składowanie danych dla pojedynczego stanowiska pochłania ok. 15 W na sesję (obsługujący 100 użytkowników serwer plików wraz z chłodzeniem potrzebuje 1500 W mocy), serwer terminalowy wymaga znacznie większego nakładu mocy obliczeniowej, co przekłada się na większe zużycie energii. Różne źródła podają różne wartości, ale przeciętnie serwery terminalowe dla 100 użytkowników, składowanie danych oraz klimatyzacja pobierają ok. 4,5 kW, co daje 45 W na sesję, przy większej skali i nowoczesnych procesorach, wartość ta znacząco spada.

W większości firm dają się zauważyć dobowe i godzinowe szczyty obciążenia, które przy dużej skali wdrożenia umożliwią zaoszczędzenie sporych ilości energii. W tym celu można się posłużyć automatycznym wyłączaniem zbędnych w danej chwili serwerów. Wyłączony serwer pobiera jedynie kilka lub kilkanaście watów. Pracuje wtedy tylko system zarządzania sprzętem umożliwiający ponowne jego włączenie w czasie szczytu.

Ile energii pobierają urządzenia IT
Rodzaj urządzenia Pobór mocy Średnio
Komputer typu desktop 70-200 W, niektóre stacje mogą pobierać nawet 300 W 140 W
Notebook 60-100 W 70 W
Netbook 20-40 W 25 W
Monitor CRT- 60-85 W, LCD - 35-50 W 45 W
Drukarka biurkowa 500-600 W laserowa przy wydruku15-30 W laserowa z kartą sieciową w stanie czuwania średnio 20 W
Terminal 3,5-5 W (Jack PC), 5-8 W (Wyse 810, BOSaNOVA RBT-467), 12 W (Igel UD3),30 W (NTT LaNeo),60 W (Clientron E700 - x86 z Windows) 8 W przy prostych terminalach, 12-30 W przy zaawansowanych
Składowanie plików w obu modelach 1,5 kW na 100 użytkowników, wliczając chłodzenie 15 W na sesję
Obsługa terminalowa włącznie ze składowaniem plików 4,5 kW na 100 użytkowników (6 kW dla 200), wliczając chłodzenie 45 W na sesję przy 100 użytkownikach, przy większej ilości znacząco spada
Sieciowa drukarka laserowa 280 W w trybie gotowości,600 W przy drukowani 40W, zależnie od obciążenia, zakładając wyłączanie poza godzinami pracy

TOP 200