Oszczędność papieru

Od 35 lat Marynarka Wojenna USA (US Navy) zużywała rocznie ok. 55 t papieru w swoich biurach personalnych dla samych tylko pracowników cywilnych.

Od 35 lat Marynarka Wojenna USA (US Navy) zużywała rocznie ok. 55 t papieru w swoich biurach personalnych dla samych tylko pracowników cywilnych.

Tyle bowiem papierów było niezbędnych dla wyszukania odpowiednich kandydatów, zawarcia z nimi kontraktów czy dla załatwiania formalności związanych z przenoszeniem lub awansowaniem pracowników. Wprowadzony właśnie w US Navy Elektroniczny System Personalny ESP (Electronic System for Personel) obejmować będzie całą dokumentację personalną niezbędną dla obsady i ruchów kadrowych w 150 standardowych zawodach w służbach pomocniczych Marynarki. Dostosowane do potrzeb Biur Zasobów Ludzkich US Navy aplikacje, bazujące na programach FoxPro (firmy Fox Software z Ohio) przekazują elektroniczne formularze sieciami Novella, łaczącymi 200 komputerów w różnych biurach Marynarki z Główną Bazą Danych Personalnych w Oak Ridge (Tennessee). "Inteligentne karty" (smart cards) wielkości portfela z wbudowanymi , które dokonują elektronicznych podpisów i potwierdzają autentyczność dokumentów, eliminują podpisy na papierze.

ESP został opracowany w całości przez ekspertów amerykańskiego Ministerstwa Obrony. Łącznie z zainstalowaniem jego koszt wyniesie ok. 500 tys. USD. Dzięki oszczędnościom w pracy ludzkiej oraz papieru, wydatek ten zwróci się podatnikom amerykańskim już w ciągu roku, a kadrowcy - stwierdza amerykański ComputerWorld - będą mieli więcej czasu na zajmowanie się pogłębionymi analizami stanu zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach i lepszą selekcję personelu. Amerykański tygodnik zauważa, że ESP jest niespodziewanie dobrym systemem, zazwyczaj to, co powstaje w laboratoriach agencji rządowych, nie ma najlepszej opinii. Prezentacja ESP w Ministerstwie Obrony wywołała duże zainteresowanie innych departamentów rządowych jak również prywatnych biznesmenów.


TOP 200