Oszczędne grzanie w szkołach

Sosnowiec chce zaoszczędzić w ciągu najbliższych dziesięciu lat 23 mln zł na opłatach za prąd i ciepło w budynkach oświatowych. W tym celu został wdrożony system zarządzania energią obsługiwany przez firmę Siemens. W Radzionkowie już od trzech lat daje on zmniejszenie zużycia ciepła o ponad 50%.

Oszczędne grzanie w szkołach
Zarządzanie zużyciem energii w sosnowieckich szkołach, przedszkolach i żłobkach odbywa się z Warszawy. Tam bowiem mieści się należące do Siemensa Centrum Zarządzania Energią. Do niego spływają przez internet dane z umieszczonych w budynkach czujników oraz systemów monitorowania instalacji cieplnych. Pożądane parametry ustawiane są tą samą drogą z wykorzystaniem systemów sterowania pracą węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania. Służby miejskie mają wgląd do panelu sterowania. Mogą na bieżąco sprawdzać aktualną temperaturę w konkretnych pomieszczeniach. Wszystkie dane są archiwizowane i mogą być potem analizowane. W ub. r. całe potrzebne do uruchomienia systemu oprzyrządowanie zostało zainstalowane w 81 należących do miasta obiektach.

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu zużycie ciepła w placówkach oświatowo-dydaktycznych Sosnowca ma się zmniejszyć co najmniej o 30%, a prądu o 25%. Osiągnięcie takich wyników jest gwarantowane przez operatora systemu. Gdyby nie udało się ich uzyskać, Siemens pokrywa różnicę z własnych środków w postaci kar umownych. Zakładane obniżki mają być zrealizowane bez prac termomodernizacyjnych, czyli bez dodatkowego ocieplania ścian i stropów budynków czy wymiany okien. Podstawą jest wykorzystanie zintegrowanego systemu zarządzania energią, głównie sterowania temperaturą w pomieszczeniach. System zaczął działać w październiku 2013 r. Pierwsze dane o osiągniętych rezultatach będą znane po roku jego funkcjonowania.

Zobacz również:

Pobierz bezpłatny Raport „Inteligentna Energetyka”

Już wkrótce w Polsce będzie zainstalowanych około miliona inteligentnych liczników. Perspektywy rozwoju sieci smart grid w naszym kraju i przykłady wdrożeń w Europie to główne tematy raportu.

Oszczędności powstałe w wyniku lepszego gospodarowania energią posłużą do sfinansowania projektu. Z 23 mln zł planowanych oszczędności 17 mln zł pójdzie na pokrycie kosztów wyposażenia obiektów w niezbędne urządzenia oraz opłaty za korzystanie z systemu. Pozostałe 6 mln zł pozostanie w kasie miasta, które będzie zwracać. Miasto będzie zwracać firmie koszty uruchomienia systemu w comiesięcznych ratach.

Energetyczne PPP

Do wdrożenia podobnego rozwiązania przygotowuje się też Bytom. Obecnie trwa kompletowanie dokumentacji projektowej. Władze miasta podpisały z Siemensem umowę, zgodnie z którą firma daje gwarancję obniżenia poziomu zużycia ciepła o 48%, a energii elektrycznej o 20%. Tutaj jednak uruchomienie systemu zarządzania energią będzie poprzedzone modernizacją budynków. Zostaną wymienione drzwi i okna, docieplone ściany i dachy, zainstalowane nowe zawory grzewcze i oprawy oświetleniowe.

System obejmie 17 miejskich placówek oświatowych. Miasto będzie z niego korzystało przez 15 lat. Koszty związane z jego wdrożeniem i funkcjonowaniem zostały obliczone na prawie 50 mln zł. 83% tej kwoty zostanie pokrytych z uzyskanych oszczędności. Projekt będzie realizowany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Siemens wyłoży najpierw własne środki na prace termomodernizacyjne i uruchomienie systemu. Miasto będzie się potem rozliczało z firmą w półrocznych ratach.


TOP 200