Oszacować rolników

Dobiegają końca prace nad Urzędowym Rejestrem Rolnym, stworzonym na potrzeby GUS.

Dobiegają końca prace nad Urzędowym Rejestrem Rolnym, stworzonym na potrzeby GUS.

Najprawdopodobniej pod koniec stycznia 1999 r. rozpocznie się trwający ok. miesiąca proces przesyłania informacji z działającego już od roku Urzędowego Rejestru Rolnego (URR) do nowo powstałego systemu informatycznego.

Program Rejestr Rolny jest realizowany z funduszy Phare za sumę 2,5 mln ecu. Z tych samych funduszy (za sumę 12,3 mln ecu) sfinansowano również program Polstat, którego celem było dostosowanie polskiej statystyki do standardów Unii Europejskiej oraz zmodernizowanie struktury informatycznej stosowanej przez Główny Urząd Statystyczny.

Rolnik statystyczny

"Celem powstania URR było wsparcie badań statystycznych związanych z polskim rolnictwem. System informatyczny umożliwi precyzyjne losowanie prób do naszych badań statystycznych, oparte na lepszej znajomości struktury gospodarstw. Podstawowe dane będą pochodzić z ewidencji prowadzonej przez urzędy gminne" - mówi Tomasz Pawlak, kierownik zespołu realizacji programów Polstat i Rejestr Rolny. "Będziemy wiedzieć więcej, mniejszym kosztem" - dodaje.

Urzędowy Rejestr Rolny jest częścią Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (KRU PGN), wcześniejszego REGON-u (Rejestru Gospodarki Narodowej). Numer REGON-u nadawany jest automatycznie indywidualnym gospodarstwom rolnym o powierzchni powyżej 1 ha. Rejestr aktualizowany jest raz w roku na podstawie informacji otrzymywanych z urzędów gmin przez wojewódzkie urzędy statystyczne, które dokonują ich agregacji, analizy i przystosowania do umieszczenia w systemie.

Automatyzacja prac

System opracowany na potrzeby URR współpracuje z systemem informatycznym obsługującym całość Krajowego Rejestru Urzędowego PGN, wiążąc wykorzystywane przez obie instytucje struktury bazodanowe. "Podstawową zaletą nowego, zintegrowanego systemu jest automatyzacja prac związanych z wprowadzaniem, przesyłaniem i przetwarzaniem danych" - mówi Romuald Iwaszkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej.

"Obecnie jest zarejestrowanych w Polsce ok. 2,5 mln gospodarstw rolnych" - szacuje Mirosława Makowska, starszy specjalista w departamencie standardów i rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego. W URR znajdą się dane podstawowe rolnika i ogólna powierzchnia jego gospodarstwa, w tym powierzchnia użytków rolnych.

W skład programu Rejestr Rolny wchodzi także będący obecnie w fazie testowej projekt Statystyczny Rejestr Rolny (SRR). Będzie on obsługiwał informacje zgromadzone na podstawie badań statystycznych, takie jak produktywność i znaczenie ekonomiczne gospodarstw rolnych, ułatwiając ich przetwarzanie i analizowanie. SRR w odróżnieniu od URR będzie można modyfikować na podstawie badania prób statystycznych, a nie na bazie dokumentów urzędowych. System dla Urzędowego Rejestru Rolnego (jak również dla Statystycznego Rejestru Rolnego) został opracowany przez Potis z Wrocławia. W pracach wykorzystano obiektowe narzędzia typu CASE i środowisko programistyczne Microsoft Visual Basic 5.0.

Informatyka GUS

System URR pracuje na platformie Windows NT SQL Server (w wojewódzkich urzędach statystycznych i centrali w Warszawie) oraz platformie Ingres (tylko w centrali GUS). Ingres jest wykorzystywany do przetwarzania i analizy danych. Komunikacja między urzędami statystycznymi oparta jest na sieci rozległej Głównego Urzędu Statystycznego, zarządzanej przez Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200