Oswajanie przewrotnego CRM-u

Polska firma analityczno-konsultingowa Process4E przeprowadziła w br. badania wśród przedsiębiorstw (z 50-proc. udziałem firm prowadzących działalność handlowo-dystrybucyjną) o rocznym obrocie minimum 100 mln zł. Okazało się, że jedynie 8% przedsiębiorstw ma lub wdraża systemy klasy CRM, lecz żadne z nich nie uznało swojego wdrożenia za ukończone (dla porównania, wg wyników badań Cap Gemini, aż 44% spośród największych 500 firm z Europy Zachodniej i USA już wykorzystuje takie systemy). Co ciekawe, nieco ponad połowa ankietowanych menedżerów z polskich firm nigdy nie słyszała o systemach CRM (choć z drugiej strony przytłaczająca większość tych drugich uważa, iż taki system byłby dla nich przydatny). Systemy te najczęściej są używane do serwisu i zarządzania reklamacjami oraz analizy sprzedaży. Jedynie w połowie przypadków są wykorzystywane do wspomagania pracy call center. Według badań Process4E, ok. 22% ankietowanych przedsiębiorstw w najbliższych latach rozpocznie wdrożenia systemów CRM. Pozwala to szacować, że w ciągu najbliższych 3 lat można oczekiwać około kilkuset wdrożeń takich systemów w Polsce.

Użytkownik przede wszystkim

Najbardziej oczywistymi użytkownikami pełnych systemów CRM są przedsiębiorstwa, obsługujące dużą liczbę klientów ze znaczną częstotliwością. Są to więc przede wszystkim firmy handlowe i spedycyjne, banki i firmy oferujące usługi finansowe.

Częstym powodem niepowodzenia wdrożeń jest opór znacznej części zespołów, zajmujących się sprzedażą i marketingiem, przed koniecznością posługiwania się wysoko zautomatyzowanymi systemami. Jedna z dużych firm telekomunikacyjnych na świecie zainstalowała oprogramowanie przeznaczo ne dla ponad 1000 swoich przedstawicieli handlowych, a koszt pojedynczego stanowiska wyniósł ok. 10 tys. USD. Po czym okazało się, że jedynie ok. stu handlowców używa tej aplikacji. Dostarczono im bowiem gotowe narzędzie, nie angażując ich wcześniej w jego zbudowanie. Słowo ăkorzystanieÓ nie oddaje istoty rzeczy, najtrudniejsze jest bowiem skłonienie użytkowników do tego, by chcieli system zasilać danymi. Wdrożenie systemu CRM nie może być projektem działu informatycznego. Powinien to być projekt użytkowników końcowych, czyli działów merytorycznych w firmie.

Nie od dziś wiadomo że powodzenie każdego większego przedsięwzięcia informatycznego jest uzależnione od wsparcia ze strony zarządu firmy i znalezienia znaczącego sponsora projektu. W przypadku systemów CRM to zasada numer jeden. Zasada numer dwa to ciągłe pamiętanie o docelowym użytkowniku. Inne prawidła są wspólne również dla innych wdrożeń. Przykładowo, powinno się unikać rozpoczynania projektu od razu od dużego wdrożenia w skali całej firmy na rzecz wcześniejszego zrealizowania pilotażu. Jak zawsze warto zacząć od nakreślenia ogólnej strategii, pozwalającej na zdefiniowanie precyzyjnych celów wdrożenia.

Największą barierą we wdrożeniu CRM bywa bariera kultury organizacyjnej, brak uznania, że system ten powinien zmienić sposób działania firmy, model prowadzenia biznesu. CRM jest czymś znacznie więcej niż prostym połączeniem systemów front i back office. Używając żargonu informatycznego, można stwierdzić, że CRM ma stworzyć jednolity interfejs obsługi klienta, który musi skontaktować się z wieloma różnymi jednostkami organizacyjnymi w firmie. Liczy się szybkość podejmowania decyzji, dotyczących obsługiwanego klienta, i podział odpowiedzialności, odpowiadający faktycznemu przełożeniu pracy poszczególnych pracowników na zadowolenie tego klienta.

Pamięć firmowa

Być może najistotniejszą funkcją systemów CRM jest zapewnienie trwałej pamięci o kliencie. Sprawienie, by informacje, jakimi dysponują poszczególni pracownicy, stawały się wiedzą - a więc strategicznym zasobem - całego przedsiębiorstwa.

Pracownik obsługujący klienta, np. dobry handlowiec, będzie mógł oferować poziom obsługi, jaki wprowadza system CRM, nawet bez niego. Kłopot zaczyna się wtedy, gdy firma traci takiego pracownika. Wiedza o kliencie okazuje się wówczas bardzo ulotna. Zgromadzona w systemie CRM staje się trwałym zasobem.

Fundamenty CRM

CRM to nie tylko technologia, to nowy sposób postrzegania biznesu

CRM nie jest jeszcze jednym systemem informatycznym w firmie. Według jednej z jego definicji, to "strategia biznesowa, procesy i kultura organizacyjna obudowana technologią, dzięki którym firma może zwiększyć swoje przychody i wartość klienta poprzez lepsze rozumienie jego potrzeb". W takim ujęciu system CRM staje się narzędziem służącym do zmiany punktu skupienia uwagi z procesów, które są wewnątrz przedsiębiorstwa, na obsługę klientów. Każdy pracownik bowiem bezpośrednio lub pośrednio wpływa na to, co jest określane jako relacja z klientem.

CRM nie dotyczy jedynie wspomagania sprzedaży czy marketingu

System CRM niejako ăprzecinaÓ wszystkie procesy biznesowe. Jest tak trudny do implementacji, ponieważ wymaga płynnej koordynacji poszczególnych działów w firmie. Dlatego obecnie dostępne rozwiązania i idące za nimi wdrożenia obejmują tylko część potencjalnej funkcjonalności rozwiązania CRM. Określenie to jest często nadużywane do nazwania każdego systemu, który umożliwia dołączanie jakichkolwiek informacji o kliencie.

CRM nie jest rozwiązaniem, które można dodać jako dodatkowy moduł do istniejących systemów informatycznych

Mowa tu o pełnym, samodzielnym rozwiązaniu CRM. Owszem, można dodawać do istniejących systemów, ale będą to jedynie pewne elementy podstawowej funkcjonalności systemu CRM. Prawdziwy system CRM to duża inwestycja, obarczona sporym ryzykiem niepowodzenia, której realizacja może trwać nawet lata. Kłopoty sprawia przede wszystkim integracja systemów oraz prawidłowe określenie, jak powinien wyglądać podział zadań między CRM a resztą systemów front i back office.

Mniejsze przedsiębiorstwa powinny korzystać z innych rozwiązań CRM niż duże

Dostawcy oczywiście mogą twierdzić, że mają rozwiązanie uniwersalne - dla każdego. Często jest to prawda, ale tylko w części. Przedsiębiorstwo średniej wielkości zapewne bardzo chętnie skorzystałoby z systemu CRM przeznaczonego dla dużej korporacji, który oferuje to, co w tej chwili najlepsze na rynku, ale z uwagi na koszt wdrożenia byłoby to pozbawione ekonomicznego uzasadnienia.

Jeśli przedsiębiorstwo dysponuje systemem ERP, to pierwszą firmą, z którą powinno się skontaktować w sprawie systemu CRM, jest właśnie dostawca rozwiązania ERP (wtedy zawsze będzie prościej, bo to dostawca musiał zadbać o właściwą integrację systemów).


TOP 200