Ostrożny pesymizm

W badaniu przeprowadzonym przez Computerworld i firmę SAS Institute szefowie IT wyrażają pesymizm co do oficjalnych danych dotyczących czasu i kosztów projektów wdrożeniowych systemów ERP.

W badaniu przeprowadzonym przez Computerworld i firmę SAS Institute szefowie IT wyrażają pesymizm co do oficjalnych danych dotyczących czasu i kosztów projektów wdrożeniowych systemów ERP.

Uczestnikami badania były firmy średniej wielkości dopiero przymierzające się do wdrożenia systemu czy rozwiązania Business Intelligence. Dlatego mniejszość deklarowała posiadanie systemu ERP, a jeszcze mniej korzystało z rozwiązań . W ponad 70% przypadków korzystanie z systemów raportujących przypisano mniej niż 10% pracowników zatrudnionych w ankietowanych firmach, co zdaje się świadczyć o bardzo niskim stopniu rozpowszechnienia tych rozwiązań w organizacjach. Podobnie niewielu ankietowanych deklarowało posiadanie baz i hurtowni danych o rozmiarach przekraczających 500 GB. Większość respondentów twierdziła, że tempo przyrostu wielkości tych zbiorów jest umiarkowane (20-30% w skali roku).

Szefów informatyki pytano również o najważniejsze problemy, jakie występują w ich firmach przy tworzeniu raportów. Najwięcej, bo co czwarty ankietowany wskazywał na trudności w precyzyjnym określeniu potrzeb informacyjnych użytkowników biznesowych, natomiast co piąty na nieadekwatność możliwości raportujących do potrzeb firmy (co świadczyłoby o pewnej niedoskonałości dostępnych technologii) albo na konieczność posługiwania się wieloma różnymi źródłami danych. Co ciekawe, jedynie 15% respondentów wskazywało na niedostateczną jakość danych, a jeszcze mniej na trudności w integracji systemów informatycznych z systemem raportującym.

Wśród potrzeb informacyjnych w firmach najczęściej wskazywano te dotyczące prognozowania i budżetowania oraz raportów finansowych.

<hr>ERP przed BI

Ostrożny pesymizm

W badaniu zapytano także szefów IT o to, z którym z poniższych stwierdzeń się identyfikują. Jak widać zdecydowana większość wyraziła spory pesymizm dotyczący wdrożeń systemów ERP - kosztuje ono więcej, a implementacje trwają dłużej niż to pierwotnie oceniano. Co ciekawe, blisko połowa uważa, że w przypadku wdrożeń rozwiązań BI znacznie więcej zależy od tego, jaka firma je realizuje, niż od tego, kto jest producentem systemu. Natomiast jedynie kilkanaście procent respondentów uważa, że do zaspokojenia potrzeb informacyjnych w firmie wystarczy im funkcjonalność zawarta w oprogramowaniu typu Office.

<hr>Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu br. wśród uczestników konferencji tygodnika Computerworld "ERP-BI: Pierwszy kontakt".


TOP 200