Ostrożnie, ale zdecydowanie

Model referencyjny, zawarty w nowym, zakupionym przez Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, zintegrowanym systemie klasy ERP, może wymusić inny sposób działania firmy.

Model referencyjny, zawarty w nowym, zakupionym przez Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, zintegrowanym systemie klasy ERP, może wymusić inny sposób działania firmy.

"Zamierzamy nie tylko usprawnić bieżące funkcjonowanie firmy, ale także przygotować się do przyszłych zmian" - mówi Andrzej Borowski, dyrektor ekonomiczno-finansowy Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz (ZE Bydgoszcz). Prawdopodobnie wkrótce dla zakładu zostanie wybrany inwestor strategiczny, być może przeprowadzona także reforma struktury organizacyjnej. W planach jest wydzielenie z zespołu elektrociepłowni odrębnych spółek, co pociągnie za sobą konieczność prowadzenia wspólnej rejestracji operacji gospodarczych. Kierownictwo bydgoskiego zakładu przy wyborze nowego systemu zwracało uwagę na sposób odzwierciedlenia właśnie takich zmian we wdrażanym oprogramowaniu.

Zmiany i prywatyzacja

Przy restrukturyzacji całej branży elektrociepłowniczej należy brać pod uwagę fakt, że ostatecznym jej celem jest prywatyzacja. Efektywne wdrożenie systemu informatycznego zwiększy wartość przedsiębiorstw i ułatwi wybór potencjalnego inwestora. Jest to też powód, dla którego wiele elektrociepłowni i powiązanych z nimi elektrowni decyduje się w ostatnim okresie na zakup systemu klasy ERP. Nowe regulacje w branży energetycznej będą wymagać od firm bardziej szczegółowej ewidencji kosztów, niezbędnej w procesie ustalania i zatwierdzania cen energii elektrycznej i ogrzewania przez Urząd Regulacji Energetyki.

Bydgoski Zespół Elektrociepłowni, w którego skład wchodzą trzy jednostki organizacyjne, w ciągu maksymalnie trzech kwartałów zamierza uporać się z wdrożeniem modułów finansowych pakietu SAP R/3. Implementacja elementów, takich jak finanse i księgowość, skarbiec, zarządzanie majątkiem trwałym i kontrolling rozpoczęła się w październiku br. Firma działa dotychczas na bazie starych systemów, często opracowanych dla małych, konkretnych zadań. "W naszym systemie księgowości przeważała ewidencja ręczna, a drobne systemy komputerowe nie zaspokajały naszych potrzeb" - mówi Andrzej Borowski.

Zintegrowane finanse

Brak zinformatyzowanych finansów skutecznie uniemożliwia dokładną i poprawną ocenę firmy, dlatego celem zarządu stało się wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego, który pozwalałby szybciej określić, czy w danym momencie organizacja funkcjonuje w sposób optymalny. "Na sprawozdanie finansowe musimy czekać nawet 3 tygodnie. Czas jest jednym z kluczowych mierników poprawy funkcjonowania naszego działu finansowego" - oceniają przedstawiciele ZE Bydgoszcz. Możliwe, że model referencyjny systemu narzuci trochę inny sposób działania przedsiębiorstwa, co kierownictwo firmy traktuje jako swoisty sprawdzian dla procedur ZE Bydgoszcz.

Zakłady energetyczne i elektrownie, które kupiły system ERP w 1998 r.

Elektrociepłownie Warszawskie

Górnośląskie Zakłady Elektroenergetyczne w Gliwicach

Zakład Elektroenergetyczny Ostrołęka

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz

Zakład Energetyczny Toruń

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200