Ostatnia szansa na granty w programach Homing Plus i Pomost

Naukowcy, którzy chcą uzyskać finansowanie na prowadzenie innowacyjnych badań, mogą zgłaszać się do ostatniej edycji programów Homing Plus i Pomost - Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wnioski można składać do 15 października.

W ostatniej edycji programu Homing Plus zostaną sfinansowane projekty o łącznej wartości 3 mln złotych. Mogą z niego skorzystać naukowcy, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i znajdują się na wczesnym etapie kariery naukowej – do czterech lat po doktoracie. Program jest również otwarty dla młodych doktorów innych narodowości, zainteresowanych odbyciem stażu podoktorskiego w Polsce.

Finansowanie obejmuje: subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł rocznie, stypendium naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie oraz stypendia naukowe w wysokości tysiąca złotych miesięcznie dla dwóch studentów realizujących jednocześnie prace magisterskie pod kierunkiem laureata programu.

Zgłoszenie powinno być poprzedzone minimum 9-miesięcznym pobytem w zagranicznej instytucji naukowej, związanym z prowadzeniem badań naukowych lub stażem podoktorskim. Aplikować mogą osoby, które przyjechały do Polski nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem daty składania wniosków lub planują przyjazd do Polski najpóźniej po sześciu miesiącach od tej daty.Wniosek składa kandydat wraz z polską jednostką naukową, w której prowadzone będą badania, zaś projekty realizowane w ramach ostatniej edycji muszą trwać co najmniej 12 miesięcy i zakończyć się najpóźniej 31 grudnia 2015 r.

Z kolei w ostatniej edycji programu Pomost zostaną sfinansowane projekty o łącznej wartości 2,5 mln złotych. Dofinansowanie otrzymają projekty naukowe realizowane przez rodziców-naukowców, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i chcą powrócić do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad małym dzieckiem.

Wnioski mogą składać mamy dzieci w wieku do lat czerech (lub siedmiu lat w przypadku adopcji lub porodu mnogiego). O finansowanie badań mogą starać się także ojcowie, którzy korzystali z co najmniej sześciomiesięcznych urlopów lub przerw w pracy związanych z posiadaniem dziecka. W ich przypadku powrót do pracy naukowej mógł nastąpić przed terminem składania wniosków, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed nim.

Projekty realizowane w ramach ostatniej edycji muszą trwać nie krócej niż 12 miesięcy i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2015 r.

Finansowaniu podlega: grant badawczy (m.in. wynagrodzenie kierownika projektu, koszty prac badawczych, aparatura, materiały badawcze, koszty wymiany międzynarodowej) oraz stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub doktorantów) wyłonionych w trybie konkursowym.

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku dostępnego na stronie: www.fnp.org.pl.

autor: PAP, źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200