Ostatni osobisty Windows

Microsoft stara się, by nowa wersja Windows do PC była stabilniejsza i lepiej przystosowana do pracy w sieci. Dla przeciętnych użytkowników zmiany są niemal niezauważalne.

Microsoft stara się, by nowa wersja Windows do PC była stabilniejsza i lepiej przystosowana do pracy w sieci. Dla przeciętnych użytkowników zmiany są niemal niezauważalne.

Mimo że przedstawiciele Microsoftu często sugerowali, iż firma zamierza zakończyć rozwijanie wersji Windows przeznaczonych wyłącznie do komputerów osobistych, to już wiadomo, że po premierze Windows 2000 pojawi się co najmniej jedna wersja systemu, określana jako Millenium. Ostatnio Microsoft udostępnił drugą wersję beta tego systemu.

Windows Millenium Beta nie zapowiada rewolucyjnych zmian. Wydaje się, że producent zamierza raczej skupić się na opracowaniu systemu do obsługi nowych standardów i urządzeń, które pojawiły się i wciąż pojawiają na rynku. Nowe funkcje na pierwszy rzut oka nie są widoczne dla użytkownika, ale po bliższym zapoznaniu się z nimi można przyznać, że są to zmiany ułatwiające korzystanie z Windows, a także mogące poprawić stabilność pracy.

Umiarkowane wymagania

Wymagania systemowe Windows Millenium to komputer z Pentium 150 MHz, 32 MB RAM oraz 320-420 MB miejsca na dysku przy typowej instalacji. Ta 100-megabajtowa różnica wynika z odmienności możliwych konfiguracji, czyli zastosowania innych zestawów sterowników. Instalacja, podobnie jak w Windows 98, prawie nie wymaga ingerencji użytkownika, choć system musi być kilkakrotnie restartowany. Millenium bez problemów udaje się zainstalować i uruchomić na komputerze z Pentium 200 MHz z 64 MB RAM. Proces ten jednak trwa ponad godzinę.

Więcej sieci

Pierwsza widoczna zmiana to zastąpienie ikony Network Neighborhood (Otoczenie sieciowe) przez My Network Places. Nie jest to tylko zmiana kosmetyczna - system został wzbogacony o funkcje ułatwiające wymianę danych w sieciach lokalnych. Praktycznie za pomocą jednego kliknięcia myszą możliwe jest wyświetlenie listy wszystkich komputerów podłączonych do sieci.

Ponadto w systemie pojawił się nowy katalog Shared Documents (Dokumenty współdzielone), który umożliwia dostęp do plików współużytkowanych przez wiele osób. Katalog ten wygląda, tak jak inne znajdujące się na lokalnym dysku, lecz w rzeczywistości może się znajdować na innym PC lub serwerze.

Standardowa obsługa kamer

Microsoft zaimplementował w systemie nową technologię Windows Image Acquisition (WIA). Jest ona przeznaczona do obsługi urządzeń rejestrujących obrazy cyfrowe, takich jak skanery, cyfrowe lub aparaty fotograficzne. Funkcja WIA pozwala na wyświetlenie za pomocą jednego kliknięcia obrazów graficznych pochodzących z wybranego źródła. Wcześniej należy zainstalować sterowniki obsługujące wykorzystywane urządzenia (na razie wraz z systemem jest dostarczany zestaw sterowników tylko do ograniczonej liczby modeli sprzętu niektórych, najbardziej znanych producentów).

Recepta na niestabilność

Do najczęstszych zarzutów stawianych systemowi Windows należy słaba stabilność. Aby ją zwiększyć, Microsoft zastosował w Millenium dość oryginalną metodę - oprogramowanie zawiera funkcję blokującą instalację sterowników, przede wszystkim dla urządzeń audio i wideo, które nie mają certyfikatu zgodności z systemem. Ma to zapobiec ewentualnym konfliktom powodującym zawieszenie Windows. Tego typu zabezpieczenie ma też zmusić producentów sprzętu i oprogramowania do testowania jego zgodności z Millenium. Jeśli stanie się to powszechną praktyką, to użytkownicy odniosą korzyść - w innym przypadku zalety tego rozwiązania mogą być wątpliwe.

Interesującą funkcją jest System Restore - automatyczne tworzenie kopii konfiguracji systemu przed zainstalowaniem nowych aplikacji. Użytkownik ma możliwość odtworzenia wcześniejszych ustawień i plików, jeśli okaże się, że po wprowadzeniu zmian Windows nie funkcjonuje prawidłowo. Jest to funkcja wzorowana na wprowadzonej w pakiecie Office 2000, która umożliwia kontrolę zestawu plików i ich ewentualne odtworzenie. Jak twierdzą przedstawiciele Microsoftu, wersja Millenium ma być szczególnie odporna na proste błędy użytkowników (tzw. foolproof) m.in. system ma automatycznie kontrolować i odtwarzać ważne pliki systemowe w przypadku, gdy zostaną one skasowane.

Hibernacja dla PC

Nowa wersja Windows została też wyposażona w funkcje wykorzystywane dotąd głównie w notebookach - Stand By (uśpienie) i Hibernation (hibernacja). Są one umieszczone w rozwijanym menu wywoływanym przez opcję zamknięcia systemu (Shut Down). Pierwsza umożliwia wyłączenie monitora i zatrzymanie dysku do momentu poruszenia myszą lub naciśnięcia klawisza na klawiaturze. Natomiast hibernacja pozwala na zapisanie bieżącego stanu uruchomionych aplikacji i otwartych dokumentów przed wyłączeniem zasilania (automatycznym lub ręcznym). Po ponownym włączeniu komputera jest przywracany jego pierwotny stan i użytkownik może wrócić do przerwanej pracy.

Szybkie uruchamianie

Millenium oferuje funkcję automatycznej aktualizacji systemu przez Internet. Może ona być przeprowadzana w tle, a użytkownik jest tylko proszony o akceptację instalacji nowych elementów.

W trakcie testowania nowego systemu można było zauważyć drobne usprawnienie wprowadzone do standardowej dyskietki ratunkowej, która zawiera obecnie opcję Minimal Boot, pozwalającą na szybkie uruchomienie systemu DOS bez instalacji RAM-dysku z programami narzędziowymi i sterownikami napędu CD-ROM.

Jeszcze nie po polsku

Beta Windows Millenium jest dostępna tylko w wersji angielskiej. Współpraca ze zlokalizowanym oprogramowaniem, np. aktualizacją polskiej wersji Windows, wygląda podobnie jak w przypadku Windows 98 - Millenium rozpoznaje, że zainstalowana jest inna wersja językowa i ostrzega, że nastąpi zastąpienie oryginalnych plików nowymi. W efekcie znikają z menu Start polskie programy, choć później można je ręcznie uruchomić. Instalacja Millenium nie powoduje jednak zmiany ustawień "narodowych" i użytkownik może bez przeszkód korzystać z polskiej klawiatury i znaków.


TOP 200