Ostatni etap ELWRO

Dokładnie w 50. rocznicę utworzenia (6 luty 1959 r.) największego w Polsce zakładu produkującego seryjnie procesory i duże systemy komputerowe, amerykański właściciel Telect całkowicie zlikwidował dawny zakład komputerowy ELWRO. Produkcja została wstrzymana, pracownicy zwolnieni za odprawą, a całe wyposażenie produkcyjne poddane licytacji. Dobiegła kresu licząca pół wieku historia polskiej informatyki, tworzona głównie w oparciu o sprzęt i oprogramowanie procesorów serii ODRA 1300 oraz maszyny jednolitego systemu typu RIAD - pochodzące z wrocławskiej fabryki komputerów.

Pierwszy etap likwidacji wrocławskiego zakładu komputerowego WZE ELWRO przeprowadził w 1993 r. koncern telekomunikacyjny Siemens, zmuszony do zagospodarowania całego przedsiębiorstwa przy okazji zakupu warszawskiego ZWUT. Dzięki tej operacji Siemens jako jeden z trzech wyłącznych dostawców central telekomunikacyjnych w Polsce - poza dwoma już licencjonowanymi dostawcami Alcatel i AT&T (obecnie Lucent Technologies) - uzyskał na kilka następnych lat zgodę licencyjną na instalowanie własnych rozwiązań centralowych, częściowo montowanych w kraju bądź modyfikowanych do potrzeb regionalnych. Zgodnie z własną strategią, traktując zakład jako "dziecko niechciane" i nie mieszczące się w wizerunku firmy, niemiecki koncern zaprzestał wszelkiej produkcji komputerowej, a w konkluzji zwolnił z wysokimi odprawami większość pracowników. W strategicznych inwestycjach Siemens nie zamierzał bowiem uczestniczyć i nie przejawiał planów rozwoju zakładu ELWRO.

Prawdopodobnie w celu zmniejszenia opłat podatkowych za tereny zadaszone, Siemens postanowił wyburzyć prawie wszystkie niepotrzebne mu parterowe i piętrowe budynki oraz jeden z dwóch wielokondygnacyjnych gmachów produkcyjnych - łącznie z kilkoma wiekowymi halami fabrycznymi do mechanicznej obróbki podzespołów. W nienaruszonym stanie pozostał natomiast drugi, też solidny i wielopiętrowy budynek produkcyjny z betonu i stali - stanowiący podstawę potokowego montażu i seryjnego uruchamiania komputerów w tamtych latach oraz cały budynek administracyjny mieszczący kierownictwo firmy wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Nie była to jeszcze ostateczna likwidacja przedsiębiorstwa, chociaż ubytek infrastruktury budowlanej był już dobrze widoczny. Być może po gruntownej modernizacji wielopiętrowego gmachu, w halach produkcyjnych można byłoby nadal instalować linie i procesy technologiczne o charakterze ciągłym dla jakiejś wielkoseryjnej produkcji. Takiej propozycji jednak u Siemensa zabrakło.

Po siedmiu latach zarządzania przez Siemensa Wrocławskimi Zakładami Elektronicznymi ELWRO SA nastąpił drugi etap, kiedy to 1 marca 2000 r. całe przedsiębiorstwo odkupiła łącznie z nazwą, amerykańska firma telekomunikacyjna Telect - mająca zamiar wdrażać w Polsce zaawansowane technologie teleinformatyczne. Nowy właściciel z siedzibą macierzystą w Liberty Lake w stanie Washington deklarował uruchomienie produkcji urządzeń i podzespołów telekomunikacyjnych związanych z technologią światłowodową. Według zamierzeń firmy Telect miała to być inwestycja, stwarzająca w regionie dolnośląskim szansę produkcji przełącznic światłowodowych i związanej z tym otoczki do konfekcjonowania produktów z tworzywa sztucznego. Zakład nadal bowiem dysponował unikatowymi maszynami do dokładnej obróbki mechanicznej oraz doświadczeniem i technologiami potrzebnymi do produkcji małogabarytowych detali z tworzywa sztucznego o wysokiej precyzji wykonania formy i ciśnieniowego wtrysku.


TOP 200