Ośrodek kreacji wizjonerów

Rozpoczęło działalność Centrum Kształcenia Menedżerów Informatyki (CEMI), zorganizowane przez firmę InfoViDE. Twórcy tego przedsięwzięcia zamierzają stworzyć specjalistyczny ośrodek dla wyższej kadry menedżerskiej, odpowiedzialnej w swoich firmach za strategię informatyzacji.

Rozpoczęło działalność Centrum Kształcenia Menedżerów Informatyki (CEMI), zorganizowane przez firmę InfoViDE. Twórcy tego przedsięwzięcia zamierzają stworzyć specjalistyczny ośrodek dla wyższej kadry menedżerskiej, odpowiedzialnej w swoich firmach za strategię informatyzacji.

W pracę nad tworzeniem nowego ośrodka, oprócz konsultantów InfoViDE, włączyli się menedżerowie działów informatyki największych polskich przedsiębiorstw. W jego radzie programowej zasiadają przedstawiciele firm telekomunikacyjnych, banków i zakładów przemysłowych. Centrum, którego oferta jest przede wszystkim adresowana do kadry zarządczej odpowiedzialnej za strategię informatyzacji, ma być czymś więcej niż tylko ośrodkiem szkoleniowym. "Chcemy, aby nasz ośrodek był również platformą wymiany poglądów i doświadczeń i pełnił funkcje integrujące menedżerów ds. informatyki" - zapowiada Borys Stokalski, prezes InfoViDE. - "Między innymi dlatego nie chcemy z góry deklarować, w jakim kierunku rozwinie się Centrum".

Nowości ery elektronicznej

Program kształcenia w CEMI będzie się opierał na trzech podstawowych formach - szkoleniach metodycznych, eksperckich i warsztatach menedżerskich. Na razie kursy szkoleniowe będą się odbywały w 4 nurtach. W ramach pierwszego z nich uczestnikom kursów zostanie przybliżona problematyka związana z nadchodzącą erą gospodarki elektronicznej i rozwojem tego typu przedsięwzięć. W drugim cyklu, poświęconym zarządzaniu projektami, znajdą się zajęcia z zakresu kierowania zespołami projektowymi, a także analizy ryzyka i kosztów przedsięwzięć informatycznych. "Coraz częściej okazuje się, że tradycyjne podejście do problematyki kosztów projektów w pewnych sytuacjach nie pozwala na oszacowanie rzeczywistych strat i zysków płynących z wdrożenia. Dlatego też na naszych zajęciach postaramy się przedstawić pewne niestandardowe metody analizy tej problematyki" - mówi Jacek Królik, dyrektor konsultacji w InfoViDE. Pozostałe dwa cykle zostaną poświęcone zarządzaniu zespołami ludzkimi i problematyce jakości oprogramowania.

Zajęcia w CEMI mają prowadzić doświadczeni konsultanci z InfoViDE i zaproszeni praktycy spoza firmy. Wśród nich znajdzie się m.in. Andrzej Florczyk, kierownik Zespołu Informatyki Wyborczej Krajowego Biura Wyborczego, a także autorytety zagraniczne, a wśród nich Tom Lister, John Zachman i Suzanne Robertson.


TOP 200