Osobowe znowu do zmian

Ewa Kulesza, generalny inspektor ochrony danych osobowych, zapowiedziała, że wystąpi z inicjatywą kolejnej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

Ewa Kulesza, generalny inspektor ochrony danych osobowych, zapowiedziała, że wystąpi z inicjatywą kolejnej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

Większość poprawek ma dotyczyć doprecyzowania zapisów, które budzą wątpliwości i kontrowersje interpretacyjne. Wprowadzone zostanie również rozgraniczenie obowiązków dotyczących przechowywania i zabezpieczenia zbiorów danych osobowych zależnie od ich wielkości (tak aby surowe rygory dotykały jedynie dużych zbiorów).

Niedawno w Warszawie odbyła się konferencja inspektorów ochrony danych osobowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W jej trakcie ustalono m.in. że do wiosny br. powstanie serwis internetowy, będący publicznie dostępną platformą wymiany informacji, dotyczącą praktycznych i legislacyjnych zagadnień ochrony danych osobowych w skali międzynarodowej. Biuro GIODO w Polsce dysponowało w 2001 r. budżetem 9 mln zł. Zatrudnia ok. 100 pracowników. Na 46 skierowanych do prokuratury spraw, związanych z naruszeniami zapisów ustawowych, do sądu trafiły jedynie 2. Dlatego Ewa Kulesza nie kryje rozczarowania brakiem zrozumienia wagi ochrony danych osobowych przez organy ścigania w Polsce.


TOP 200