Ósma litera

Pierwsze moduły nowej wersji zintegrowanego pakietu TETA_C 8 trafią na rynek w tym roku.

Pierwsze moduły nowej wersji zintegrowanego pakietu TETA_C 8 trafią na rynek w tym roku.

"Jako pierwsze z nowego pakietu TETA_C - ze względu na największe zainteresowanie klientów - pojawią się moduły Controlling i " - zapowiada Piotr Zaremba, kierujący w Teta SA pracami nad nową wersją pakietu. Moduł Controlling przystosowany jest również do współpracy z siódmą wersją systemu, a CRM może współpracować także z innymi pakietami Tety.

Premiera pełnej wersji systemu jest przewidziana na wiosnę 2001 r. Będzie to zintegrowany pakiet, w którego skład wejdą moduły: kadry i płace, gospodarka materiałowa, finanse, controlling i CRM. System TETA_C jest przeznaczony na rynek średniej wielkości przedsiębiorstw. Celem tworzenia nowego produktu nie jest zastąpienie obecnie dostępnej wersji.

W odróżnieniu od siódmej wersji TETA_C, nowy system będzie miał tzw. zintegrowany rdzeń, który ma zawierać m.in. kartoteki obiektów ewidencyjnych, pracowników, indeksów, kont, zdarzeń gospodarczych, wzorce dekretacji. To na nim mają bazować poszczególne systemy dziedzinowe. W rdzeniu będą również zapisane mechanizmy organizacji i zarządzania aplikacją. Informacje gromadzone w tym miejscu będą wspólne dla wszystkich modułów wchodzących w skład pakietu. Według przedstawicieli firmy podstawową korzyścią tego rozwiązania jest zapobieganie wielokrotnemu wprowadzaniu danych. Ma to również ułatwiać wdrażanie kolejnych modułów w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo korzysta już z części pakietu TETA_C.

Nowa TETA_C będzie wykorzystywać bazę danych Microsoft SQL Server 7.0. Jednak docelowo zostanie ona zastąpiona przez SQL Server 2000. Jednocześnie TETA rozwija pakiet TETA_2000, który oparty jest na bazie danych Oracle. Do obsługi wszystkich modułów pakietu będzie wykorzystywana przeglądarka internetowa.


TOP 200