Osiemnaste KST

Dzisiaj (11 września) rozpoczęło się osiemnaste Krajowe Sympozjum Telekomunikacji organizowane na terenie bydgoskiej Akademii Techniczno-Rolniczej. KST, obok łódzkiego Intertelecomu, jest najważniejszą ze specjalistycznych polskich imprez w branży telekomunikacyjnej.

W KST udział biorą prawie wszystkie znane firmy z branży: Alcatel, Lucent Technologies i Siemens, oraz wiele mniejszych, również polskich producentów, dystrybutorów lub integratorów. Wystawców będzie w tym roku jednak znacznie mniej niż w latach ubiegłych (ok. 130 podczas, gdy w przeszłości liczba ta zbliżała się już do 200). Z dużych firm zabraknie m.in. Ericssona. Ze sponsorowania KST wycofała się również Telekomunikacja Polska.

Organizatorzy starają się, by Sympozjum ułatwiało kontakty, współpracę i wymianę poglądów między naukowcami i praktykami oraz przedstawicielami firm teleinformatycznych. Dlatego też KST łączy elementy konferencji naukowej, gdzie pracownicy uczelni i instytutów prezentują wyniki badań, oraz targów, na których producenci przedstawiają nowości w dziedzinie sprzętu i oprogramowania dla telekomunikacji.

Zobacz również:

Krajowe Sympozjum Telekomunikacji jest organizowane pod auspicjami PAN, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, a jego organizatorami są Sekcja Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Instytut Telekomunikacji ATR w Bydgoszczy oraz Instytut Telekomunikacji PW.

Jak co roku podczas KST odbędą się sesje poświęcone teorii i metod projektowania układów, systemom i usługom telekomunikacyjnym oraz problemom rozwoju sektora w kontekście regulacji prawnych i polityki państwa. KTS 2002 potrwa do 13 września.


TOP 200