Osiem elektrowni, jeden system ERP

Południowy Koncern Energetyczny rozpoczyna projekt ujednolicenia systemów informatycznych, obejmujący 3 tys. użytkowników.

Południowy Koncern Energetyczny rozpoczyna projekt ujednolicenia systemów informatycznych, obejmujący 3 tys. użytkowników.

Osiem elektrowni, jeden system ERP

Piotr Tudzierz, główny specjalista ds. rozwoju informatyki w PKE

Pierwszą umowę na rynku polskim IFS zawarł przed jedenastoma laty, gdy szwedzka firma nie miała tu nawet swojego przedstawicielstwa. Klientem, który zdecydował się na tę bądź co bądź ryzykowną inwestycję, była elektrownia Łaziska. Po dwóch latach wdrożono system obsługi finansów i gospodarki remontowej. Mniej więcej w tym samym czasie na informatyzację z udziałem IFS zdecydowało się kierownictwo elektrowni w Jaworznie. Ich śladem podążyła elektrownia Siersza.

Wspomniane trzy śląskie elektrownie stanowią trzon utworzonego dwa i pół roku temu Południowego Koncernu Energetycznego (PKE), największego producenta energii elektrycznej. Oprócz nich do koncernu należy jeszcze pięć mniejszych elektrowni. Wybór IFS Applications jako wspólnego systemu informatycznego dla całego PKE był więcej niż oczywisty.

Zintegrowane dane

Od stycznia 2002 r. wszystkie jednostki wchodzące w skład PKE korzystały z systemu finansowego IFS. W tym miesiącu zapadła decyzja o wdrożeniu kolejnych modułów w skali całego koncernu: dystrybucyjnego, remontowego i paliwowego. Według planów projekt potrwa rok. Zakończenie wszystkich prac ma nastąpić w I kwartale 2004. Z systemu będzie korzystało łącznie ok. 3 tys. użytkowników, co najprawdopodobniej czyni PKE największym klientem szwedzkiej firmy w Polsce (IFS odmawia informacji na temat wysokości kontraktu).

W trzech największych elektrowniach PKE (Jaworzno III, Łaziska i Siersza) moduły IFS Dystrybucja i Remonty już wdrożono i zintegrowano z systemem finansowo-księgowym. W pozostałych elektrowniach korzysta się z różnych systemów gospodarki magazynowej. Są wśród nich także aplikacje napisane za pomocą przestarzałej technologii Clipper. "Co najmniej raz na miesiąc z pięciu elektrowni trzeba ładować do systemu IFS tzw. rozdzielnik materiałowy obejmujący wszelkie operacje magazynowe podlegające księgowaniu" - mówi Piotr Tudzierz, główny specjalista ds. rozwoju informatyki w PKE. Dane w postaci odpowiednio przygotowanych plików są ładowane za pomocą narzędzia IFS Loader.

IFS Paliwa powstał w Polsce na potrzeby elektrowni w Jaworznie. "Moduł pozwala na bardziej racjonalne zarządzanie paliwami produkcyjnymi. Umożliwia szeroką analizę w zakresie jakości paliwa i jego obrotu" - wyjaśnia Piotr Tudzierz.

Koncern zamierza także korzystać z rozwiązania Personal Portal, udostępniającego kadrze kierowniczej dane z systemu IFS. Jest także rozważana implementacja rozwiązania opartego na Balance Score Card. W PKE ma być również wdrożony moduł IFS/Dokumentacja pozwalający na zarządzanie dokumentami w formie papierowej i przechowywanymi w wersji elektronicznej.

Podział na wiele firm

System finansowo-księgowy obejmuje osiem elektrowni i Centrum Zarządzania. Każda z tych jednostek jest zdefiniowana w systemie jako odrębna firma, pracująca na własnych danych i własnym planie kont. Plan kont centrali, jako Zakładowy Plan Kont PKE, stanowi "nadzbiór" kont. Plany kont poszczególnych elektrowni różnią się w zakresie analityki.

"Alternatywą była wspólna ewidencja księgowa dla wszystkich jednostek, jednak doszliśmy do wniosku, że lepiej zastosować tzw. wielofirmowość. Podmioty tworzące koncern to elektrownie i elektrociepłownie stosujące różne technologie produkcji energii. To z kolei wpływa na zróżnicowanie miejsc powstawania kosztów i sposobów ich rozliczania. Zastosowanie jednolitego rozliczania kosztów wg uniwersalnej struktury miejsc powstawania kosztów było zbyt skomplikowane" - podkreśla Piotr Tudzierz. Innym argumentem przemawiającym za wielofirmowością była separacja danych księgowych z poszczególnych elektrowni, a co za tym idzie ograniczenie użytkownikom dostępu tylko do tych danych, które dotyczą ich zakładu.

PKE od środka

PKE SA powstał w czerwcu 2000 r. Jest obecnie największym producentem energii elektrycznej w Polsce. Spółka kontroluje 17% krajowego rynku wytwórców energii elektrycznej i prawie tyle samo lokalnego rynku wytwórców energii cieplnej. Wartość sprzedaży PKE SA osiągnęła w 2001 r. wartość ponad 3,4 mld zł.

Koncern zatrudnia ponad 6800 pracowników. W jego skład wchodzą: Elektrownia Jaworzno III, Elektrownia Łaziska, Elektrownia Łagisza, Elektrownia Siersza, Elektrociepłownia Katowice, Elektrownia Halemba, Elektrownia Blachownia oraz Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała.


TOP 200