Osiąganie jedności

MacroSoft przejmie za 1,6 mln zł 40% udziałów w firmie MIS. Firmy wspólnie opracują system klasy CRM. Plan współpracy obu firm zostanie opracowany w ciągu 4 miesięcy.

MacroSoft przejmie za 1,6 mln zł 40% udziałów w firmie MIS. Firmy wspólnie opracują system klasy CRM. Plan współpracy obu firm zostanie opracowany w ciągu 4 miesięcy.

MacroSoft SA kupi 40% udziałów we wrocławskiej firmie MIS - Mana- gement Information Systems. MIS jest producentem systemów obiegu dokumentów i pracy grupowej opartych na rozwiązaniach Lotus Notes/Domino. Na razie MacroSoft objął 35% udziałów, a pozostałą ich część przejmie w ciągu dwóch miesięcy. Wartość transakcji wynosi 1,6 mln zł.

"Decyzji dalszego zwiększania naszych udziałów w firmie MIS nie należy się spodziewać wcześniej niż za rok" - zapowiedział Paweł Bondar, prezes zarządu MacroSoft SA. Kierownictwo spółki nie planuje także w najbliższym czasie kolejnych inwestycji tego typu. W prospekcie emisyjnym - związanym z planowanym na maj lub czerwiec debiutem na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych - przedstawiciele MacroSoftu przewidywali wielkość inwestycji w polskie spółki teleinformatyczne na 2,1 mln zł.

Wspólny projekt

Dzięki objęciu udziałów w MIS, MacroSoft uzyska dostęp do doświadczeń wroc-ławskiej firmy w zakresie systemów zarządzania informacją, a także do bazy jej klientów.

MacroSoft ma nadzieję, iż funkcje komunikacyjne rozwiązań MIS będą przydatne przy tworzeniu oprogramowania klasy CRM (Customer Relationship Management), nad którym firma od niedawna prowadzi prace. Zostanie ono stworzone na bazie oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem SKID MacroSoftu.

Koncentracja działań

MIS poza zastrzykiem finansowym zyskuje przede wszystkim dostęp do sieci dystrybucyjnej MacroSoftu. Rok temu Bożena Skibicka, prezes zarządu MIS, planowała scedowanie na firmy partnerskie sprzedaży oraz wdrożeń własnych systemów obiegu dokumentów i pracy grupowej. Pracownicy firmy natomiast mieli się skoncentrować na tworzeniu aplikacji. Teraz ma być za to odpowiedzialny MacroSoft.

Wrocławska spółka MIS tworzy oprogramowanie wspomagające pracę grupową i zarządzanie dokumentami z wykorzystaniem technologii Lotus Notes/Domino. Głównym produktem firmy jest system zarządzania informacjami mis-Partner. Przedstawiciele MIS duże nadzieje wiążą z rynkiem systemów MRP II/ERP. Na bazie Lotus Notes firma opracowuje interfejsy dla aplikacji klienckich tych systemów. W 1999 r. MIS osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 2,7 mln zł, w tym roku mają one wynieść 6 mln zł.

Jednorodny plan

Obie firmy mają pracować nad integracją oferowanych produktów. Rozwiązania MIS, takie jak mis-Inwestycje czy mis-Kredyty, mają w przyszłości uzupełniać aplikacje MacroSoftu. Szczegółowy plan współpracy obu firm zostanie opracowany w ciągu 4 miesięcy.


TOP 200