Orlen pozbył się udziałów w NOM

PKN Orlen za 111,5 mln zł sprzedał wszystkie posiadane udziały w spółce telekomunikacyjnej Niezależny Operator Międzystrefowy.

Stanowiły one 35% kapitału zakładowego NOM i uprawniały do tej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników. Udziały, w wyniku porozumienia zawartego jeszcze w czerwcu 2000 r., nabyły Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.

Zobacz również:


TOP 200