Orinoco daje głos

W rok po ogłoszeniu współpracy z firmami Avaya i Motorola zmierzającego do zbudowania głosowego, bezprzewodowego sytemu LAN/WAN, Proxim przedstawił kilka szczegółów dotyczących nowego bezprzewodowego przełącznika Orinoco.

Firma obiecuje, że Orinoco Switching System znajdzie się na rynku w drugim kwartale tego roku. Wtedy też dowiemy się o komplementarnych produktach partnerów Proxima w tym przedsięwzięciu. Współpraca trzech firm koncentruje się na udostępnieniu przedsiębiorstwom rozwiązań do przesyłania głosu w sieciach bezprzewodowych w sposób szybki i obsługujący roaming nie tylko w zasięgu podsieci, ale również do sieci komórkowych.

Użytkownicy, którzy wydają duże pieniądze na rachunki za telefony komórkowe, często zupełnie niepotrzebnie, np. gdy rozmawiają ze sobą siedząc przy biurkach lub przemieszczają się w obrębie tej samej lokalizacji, mogą zaoszczędzić dzięki dwutrybowym słuchawkom Wi-Fi/komórkowymi. Kiedy przenoszą się na zewnątrz firmy, słuchawka automatycznie wykrywa zanikanie sygnału Wi-Fi, poszukuje sieci komórkowej i przełącza rozmówce na jej usługi.

Zobacz również:

  • Te proste wskazówki ułatwiają zadanie rozbudowy firmowej sieci Wi-Fi

Takie przełączenie jest możliwe przy komunikacji pomiędzy Avaya IP PBX, dwutrybowym słuchawkom Motorola oraz serwerem Mobility Manager firmy Motorola.

Rola firmy Avaya zakłada także dostarczenie jej przewodowego przełącznika LAN, który Proxim zmodyfikował o funkcje związane z obsługą sieci bezprzewodowych i wprowadził do Orinoco Switching System. Avaya koordynuje także z firmą Proxim pracę nad wparciem dla usług „911”, które wymagają aby przełącznik Orinoco wiedział przynajmniej, do którego punktu dostępowego podłączony jest użytkownik podczas wybierania telefonu alarmowego. Starania firm Proxim, Avaya i Motorola chociaż jeszcze nie zakończone, to ważny krok w kierunku połączenia przewodowego i bezprzewodowego przekazu głosu i danych.

Wykorzystując możliwości standardów 802.11e i niedawno ukonstytuowanej 802.11 Fast Roaming Study Group, nadchodzący przełącznik Proxim pozwala odpowiednio „zaopiekować się” głosem w sieciach bezprzewodowych.

Przełącznik pracujący w trzech standardach 802.11a/b/g i odpowiednie punkty dostępowe autentykują użytkowników, kiedy łączą się oni z siecią WLAN, a następnie w sposób automatyczny wykonują wstępną ich autentykację w sąsiednich punktach dostępowych. To pozwala na uniknięcie opóźnień związanych z koniecznością ciągłej autentykacji przemieszczającego się użytkownika w kolejnych punktach. Przełączniki Orionoco tunelują sesje użytkowników pomiędzy nimi tak, aby uniknąć „zrzucenia” sesji.

W przypadku rozwiązania Orinoco, to punkty dostępowe - pod kierunkiem przełącznika – decydują jak balansować obciążenie. Obecnie w typowych instalacjach, klienci łączą się ze źródłem najmocniejszego sygnału i to jest główne kryterium równoważenia obciążenia. Dobrze sprawdza się to w przypadku przesyłania danych, ale nie jest efektywne gdy weźmiemy pod uwagę walkę o minimalne opóźnienia w przypadku sesji głosowych.

Aby skorzystać z zalet nowego systemu firmy Proxim w najbliższym czasie, musimy wyposażyć się w „lekkie” punkty dostępowe, które są częścią nowego systemu przełączania albo firmowymi AP4000. Inne punkty dostępowe, aczkolwiek możliwe do zastosowania z przełącznikiem Proxim nie pozwolą na wykorzystanie „głosowych” zalet produktu. Obecnie nie jest jeszcze znana cena rozwiązania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200