Orientuj się na kosmos

Narastają problemy z budową unijnego systemu nawigacji satelitarnej Galileo. Pojawiają się głosy, aby wstrzymać jego finansowanie ze środków Unii Europejskiej. Tymczasem firmy nie chcą czekać aż do 2012 r. na pełną funkcjonalność systemu.

Narastają problemy z budową unijnego systemu nawigacji satelitarnej Galileo. Pojawiają się głosy, aby wstrzymać jego finansowanie ze środków Unii Europejskiej. Tymczasem firmy nie chcą czekać aż do 2012 r. na pełną funkcjonalność systemu.

Dzisiaj w powszechnym użyciu są odbiorniki amerykańskiego systemu nawigacji satelitarnej GPS. Lata nad nami aż 30 amerykańskich satelitów. W tej chwili dokładność pomiaru oscyluje wokół 3, 4 m w typowo turystycznych i samochodowych odbiornikach. Od 2013 r. ma zostać upubliczniony kolejny, czwarty sygnał cywilny L1C, co pozwoli uzyskać pełną kompatybilność z innymi systemami nawigacyjnymi. "Modernizacja GPS zmierza w kierunku ulepszenia jego dokładności, dostępności, wiarygodności i niezawodności" - tłumaczy prof. dr hab. inż.

Janusz B. Zieliński, koordynator Punktu Informacyjnego Galileo w Polskim Biurze do Spraw Przestrzeni Kosmicznej. "Rok wcześniej w pełni zacznie działać nowy sygnał cywilny L2C przeznaczony na potrzeby komercyjne. Pozwoli to na wyznaczanie poprawności jonosferycznej, przez co zwiększy się moc sygnału i odporność na interferencje. Natomiast trzy lata później pojawi się trzeci sygnał cywilny L5, który zapewni spełnienie warunków «integrity» dla lotnictwa" - dodaje.

Satelity dla każdego

Pełny dostęp do sygnałów z odmłodzonej konstelacji nazwanej GPS III stanie się możliwy w 2018 r. Tymczasem Europejczycy ledwo co umieścili na orbicie pierwszego eksperymentalnego satelitę systemu Galileo, mimo że pierwotnie zakładano uruchomienie systemu już w 2008 r. W tej chwili oficjalnie mówi się o 2012 r., lecz pojawia się coraz więcej wątpliwości, czy tak się stanie.

Szczególnie Francja domaga się, aby Galileo emitował również tzw. sygnał wojskowy niezwykle istotny dla kierowania rakietami bojowymi i ogólnie współczesną bronią. "Amerykanie udowodnili, że bez GPS nie ma współczesnej wojny" - mówi profesor Janusz B. Zieliński. Za podwójnym przeznaczeniem silnie optują także potentaci przemysłu obronnego. Przeciwko jest np. Wlk. Brytania, wierna sojuszowi z USA. W konsekwencji projekt Galileo cierpi na notoryczne niedotrzymywanie terminów i niedofinansowanie. Według profesora Janusza B. Zielińskiego, Finowie - którzy teraz przewodzą Unii Europejskiej - dają do zrozumienia, że być może trzeba się będzie wycofać z tego projektu.

Europejską ślamazarność chcą zdyskontować zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie. Ci ostatni zdecydowali się zainwestować we własny system nawigacyjny GLONASS, na który złoży się konstelacja 24 satelitów. Specjalny rządowy program - oczko w głowie prezydenta Władimira Putina - przewiduje, że system będzie w pełni dostępny już w 2009 r. Pozostałe kraje także zastanawiają się nad własną nawigacją satelitarną, oczywiście ze względów wojskowych. Japonia tworzy system QZSS, Chiny - Beidou, a Indie - GAGAN. Następni w kolejce to Nigeria, Arabia Saudyjska, Pakistan, Iran i Brazylia.

e-Nawigacja

Silnym bodźcem do rozwoju nawigacji satelitarnej jest rozwój żeglugi morskiej oraz komunikacji lotniczej i lądowej. Zdaniem kmdr. dr. hab. Cezarego Spechta z Akademii Marynarki Wojennej, wzrost prędkości jednostek i ich wielkości wymusi nowe procedury i systemy zabezpieczenia nawigacji (AtoN) oraz jej bezpieczeństwa. Nastąpi wzrost natężenia ruchu morskiego skutkujący koniecznością międzynarodowej współpracy w zakresie jego monitorowania i nadzoru. Siłą rzeczy przyszłość to e-Nawigacja. "Kapitanów nie interesuje nic innego jak tylko nawigacja satelitarna. Jeśli tak dalej pójdzie, to zmienią się zasady kształcenia załóg morskich. Zbliżamy się do granicy, z której nie będzie możliwości powrotu do klasycznych metod nawigacyjnych" - uważa Cezary Specht.

Natomiast płk nawig. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski, dziekan Wydziału Nawigacji Lotniczej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lotniczych w Dęblinie uspokaja, że w lotnictwie nie odchodzi się od klasycznych metod nawigacji. Jego zdaniem, motorem rozwoju technik satelitarnych w wojsku staje się nasza misja w Afganistanie, na którą jedzie 1000 polskich żołnierzy. Nawigacja satelitarna staje się niezbędna do precyzyjnego określenia miejsca zrzutu i ataku na terenie górskim, takim jak Afganistan. To są nowe wyzwania dla szkoły w Dęblinie, jak również nauka nawigacji lotników policyjnych, Straży Granicznej czy firm obsługujących morskie platformy wiertnicze.

Dane wprost z satelity

Systemy nawigacji satelitarnej zrewolucjonizowały sposoby określania położenia obiektów w przestrzeni. Niezależnie od pogody, w dzień i w nocy, możliwe stało się z wysoce dużą dokładnością ustalanie parametrów badanych obiektów, w tym ich współrzędne, czy prędkości ich przemieszczania. Zaczęto także transmitować bardzo dokładne informacje na temat czasu.

Jednym z takich systemów - obok Amerykańskiego GPS i rosyjskiego GLONASS - będzie w przyszłości (2012 r.), znajdujący się pod cywilną kontrolą, Europejski System Nawigacji Satelitarnej Galileo. Jego bezpośrednim prekursorem jest Satelitarny System Wspierania Regionalnego EGNOS. System nawigacji satelitarnej Galileo to wspólna inicjatywa Europejskiej Agencji Kosmicznej i Unii Europejskiej. Jego budowa podzielona jest na kilka etapów, podczas których realizuje się wiele projektów wspomagających rozwój systemu. Część tych projektów finansuje Unia Europejska ze środków 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego.

Tematyka Galileo mieści się w priorytecie "Aeronautics and space". Całkowity budżet tego priorytetu to prawie 1,2 mld euro, z tego ok. 100 mln euro przeznaczono na budowę Galileo. Jest to kontynuacja działań zrealizowanych w 5. Programie Ramowym. Galileo będzie się składał z 30 satelitów okrążających Ziemię na wysokości 23 616 km i infrastruktury naziemnej gwarantującej jego wykorzystanie przez użytkowników lotniczych, morskich i lądowych.

Źródło:http://galileo.kosmos.gov.pl

GIS dla ludzi: Nawigacja satelitarna

17 stycznia 2007 r. organizujemy - wspólnie z Polskim Biurem do spraw Przestrzeni Kosmicznej - konferencję "GIS dla ludzi - nawigacja satelitarna". Chcemy przedstawić trendy rynkowe i najciekawsze rozwiązania wykorzystujące nawigację satelitarną, w tym systemy GPS, Galileo i GLONASS. Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej liczy, że wystąpienia na tej konferencji przyczynią się do określenia stanowiska biznesu w projekcie: "Ocena perspektyw i korzyści z wykorzystania technik satelitarnych i rozwoju technologii kosmicznych w Polsce. Przyszłość technik satelitarnych w Polsce". Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://gis.computerworld.pl .


TOP 200