Orientacja w terenie

Pilot.pl, udostępniający mapy Europy, Polski i polskich miast, będzie ewoluował w kierunku portalu informacji terytorialnej.

Pilot.pl, udostępniający mapy Europy, Polski i polskich miast, będzie ewoluował w kierunku portalu informacji terytorialnej.

Chcielibyśmy, żeby wszyscy poszukujący szczegółowych informacji o jakimś mieście kierowali się wprost do naszego serwisu. Poza mapą znajdą tam podstawowe informacje o historii miasta, zabytkach, lokalizacji urzędów oraz dostępnych na terenie miasta punktach usługowych - mówi Władysław Majewski, kierujący pracami nad Pilot.pl. Serwis zawiera przede wszystkim mapy Polski i plany 150 miast. Dostępna jest również mapa Europy oraz podstawowe informacje na temat 6 tys. miast europejskich. Jest to wspólne przedsięwzięcie wydawnictw Prószyński i S-ka SA oraz Daunpol sp. z o.o., które specjalizują się w publikacjach kartograficznych. Wzorem dla jego twórców był amerykański serwis Mapquest.com.

Dwa oblicza Pilota

Obecnie mapa Polski w Pilot.pl jest dostępna na siedmiu poziomach dokładności. Tylko wybrane obszary można oglądać na dwunastu poziomach. Serwis zawiera podstawowe informacje (kod pocztowy, telefon kierunkowy, położenie geograficzne i przyporządkowanie administracyjne) o blisko 30 tys. miejscowości oraz wszystkich gminach i powiatach. W przypadku miast i gmin dostępne informacje obejmują również herb, liczbę ludności, historię, zabytki, adresy urzędów i jednostek policji oraz szkół. Mapy znajdujące się w serwisie dostarczane są przez spółkę Daunpol. Część z nich - dotyczy to wyłącznie nowych map - jest przekazywana w formie elektronicznej. Pozostałe są skanowane, co sprawia, że czasami trzeba je retuszować, np. usuwać obraz zagięcia powstałego w wyniku złożenia mapy.

Uzupełnieniem Pilot.pl jest - stanowiący jego "drugie oblicze" - serwis Mapa Polski (http://www.mapapolski.pl ). Umoż-liwia on wyszukanie i pobranie tylko jednego, poszukiwane- go fragmentu mapy bez konieczności stopniowego zawęża- nia obszaru poszukiwań, tak jak w przypadkuhttp://www.pilot.pl.

Grube łącza

Według przedstawicieli Pilot.pl, załadowanie serwisu nie trwa dłużej niż stron większości portali. Średnio każda strona ma objętość ok. 100 KB. Mimo to tygodniowo ok. 10 tys. użytkowników pobiera strony o łącznej objętości ok. 9 GB. Dlatego kluczowe znaczenie w działalności serwisu ma odpowiednie łącze do Inter- netu. "Jeszcze kilka lat temu nie moglibyśmy oferować takiej usługi. Przepustowość była zbyt droga. Nawet standardowo oferowane obecnie 2 Mb/s to dla serwowania map stanowczo za mało. Łącze zapchałoby się błyskawicznie" - mówi Władysław Majewski.

Pilot.pl jest podłączony do Internetu trzema łączami do sieci NASK i TP SA. Musi jednak dzielić dostępną przepustowość z kilkoma innymi serwisami tworzonymi przez wydawnictwo Prószyński i S-ka. Przepustowość tzw. dostępna, jeśli jest możliwa do zrealizowania, wynosi 20 Mb/s. "Wkrótce przepustowość naszych łączy ma wzrosnąć" - zapewnia Władysław Majewski.

Serwis giętki

Podstawą serwisu jest serwer HTTP Apache, a oprogramowanie to skrypty napisane w PHP3, choć - według przedstawicieli serwisu - można byłoby wykorzystać również język C czy Python. Najwięcej czasu zajęła jednak budowa tej części serwisu, której nie widzą użytkownicy - aplikacji bazodanowej serwującej mapy oraz narzędzi edycyjnych, które umożliwiają pracę zdalną (jeden z pracowników serwisu mieszka na stałe we Francji).

O wyborze PHP3 zadecy- dowały jej niemal idealna in- tegracja z Apache oraz mniejsze wymagania kompetencyjne w stosunku do programistów. Początkowo rozważano zakup gotowego rozwiązania, jednak doświadczenia innych serwisów należących do wydawnictwa np. Merlina wskazywały, że nie jest to dobre rozwiązanie. Władysławowi Majewskiemu zależało na zapewnieniu jak największej elastyczności i możliwości pełnego dostosowania serwisu do potrzeb wydawnictwa i użytkowników.

Białe kruki

Mapy oglądane na stronach Pilot.pl można wydrukować lub kupić. Są one sprzedawane za pośrednictwem innego serwisu wydawnictwa - księgarni internetowej Merlin. "Sprzedaż map nie jest celem naszego przedsięwzięcia. Kupowanie pojedynczej mapy przez Internt nie ma racji bytu. Cena zwykłej mapy jest bowiem niższa od kosztu jej wysyłki" - mówi Władysław Majewski. - "Opłacalne jest tylko kupowanie kompletów map lub wydawnictw starych czy rzadkich. Chcemy rozszerzać naszą ofertę właśnie w tym kierunku" - dodaje.

Pilot.pl ma zarabiać przede wszystkim na reklamie, choć nie tylko poprzez sprzedaż miejsca na banery. Przygotowano trzy rodzaje ofert. Pierwszy - skierowany do małych firm - to sprzedaż (z prawem do publikacji online) fragmentów map, na których można zaznaczyć lokalizację danej firmy. Taka mapa byłaby publikowana przez kupującego na jego serwerze WWW.

Dużym firmom (bankom czy koncernom paliwowym) które mają kilkaset czy nawet kilka tysięcy punktów sprzedaży na terenie Polski, Pilot.pl oferuje umieszczenie na ma-pie informacji o ich lokali- zacji. Mogą się one ukazy- wać na żądanie użytkow- nika, po wybraniu odpowied- niej opcji w wyszukiwarce lub być umieszczone na in- teraktywnej mapie Polski na stałe.

W kraju i za granicą

Przygotowany niedawno trzeci rodzaj oferty jest skierowany do serwisów internetowych. Zamiast tworzyć mapy we własnym zakresie, mogą one kupić je w Pilocie. Mapy mogą być uzupełnieniem oferowanych przez wiele portali informacji o firmach czy miastach. Co więcej, Pilot.pl udostępnia także mapy z własnych serwerów. Twórcy portalu liczą również na zainteresowanie klientów z zagranicy. Jak twierdzą, pod względem jakości oferowanych map firma nie ma dużej konkurencji w skali globalnej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200