Organizacje użyteczności publicznej - W pastelowych kolorach

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii informatyka służy zapewnieniu pacjentom jak najlepszej opieki medycznej. Racjonalizacja zarządzania placówką umożliwia stosowanie coraz lepszych metod leczenia i coraz lepszych warunków pobytu.

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii informatyka służy zapewnieniu pacjentom jak najlepszej opieki medycznej. Racjonalizacja zarządzania placówką umożliwia stosowanie coraz lepszych metod leczenia i coraz lepszych warunków pobytu.

Organizacje użyteczności publicznej - W pastelowych kolorach
Świętokrzyskie Centrum Onkologii powstało jako regionalny, specjalistyczny ośrodek leczenia chorób nowotworowych. Chodziło o to, aby chorzy z Kielecczyzny nie musieli błąkać się po Polsce w poszukiwaniu porady onkologicznej, lecz otrzymali pomoc na miejscu. Prof. Tadeusz Koszarowski, wybitny polski chirurg i onkolog, propagował pogląd, że chorego można najskuteczniej leczyć, gdy leczenie odbywa się blisko i kompleksowo. Postulował, aby wybudować jeden, centralny instytut onkologiczny i kilka bliźniaczych ośrodków regionalnych. "Pomyślałem sobie, dlaczego by nie stworzyć takiego w Kielcach" - mówi dr n. med. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dzisiaj sława świętokrzyskiej placówki wyszła nie tylko poza granice województwa, ale i kraju. Po ratunek przyjeżdżają chorzy z całej Polski, a konsultantami naukowymi są sławy amerykańskiej medycyny.

W Centrum na każdym kroku widać, że najważniejszy jest tutaj pacjent. Wszystko podporządkowane jest zapewnieniu mu skutecznej terapii i dobrych warunków pobytu: spokojne, pastelowe kolory ścian na oddziałach i w salach chorych, miły i kompetentny personel, dobra organizacja pracy, najnowsze technologie począwszy od szpitalnej kuchni, po laboratoria diagnostyczne i gabinety lekarskie. Również techniki informacyjne wykorzystywane są przede wszystkim po to, by wspomagać realizację tych najważniejszych funkcji i zadań placówki. Komputery, tak jak różowe, niebieskie, żółte kolory na ścianach czy zespół wykwalifikowanych psychologów, mają służyć tworzeniu placówki przyjaznej pacjentom, zapewniającej im jak najlepszą opiekę medyczną i skuteczne metody powrotu do zdrowia.

Wdrożenie Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego usprawniło w znaczący sposób działania zarówno w zakresie opieki medycznej, jak i obsługi administracyjno-gospodarczej. Narzędzia informatyczne wspomagają też wydatnie zarządzanie szpitalem i jego rozwojem.

Z szybkością bitów

Organizacje użyteczności publicznej - W pastelowych kolorach

Dr n. med. Stanisław Góźdź, dyrektor generalny

Większość, a niebawem wszystkie dane o pacjencie - od informacji demograficznych po wyniki badań - dostępne będą w wersji elektronicznej. Znaczące zmniejszenie papierowej biurokracji pozwala lekarzom więcej czasu poświęcić na opiekę nad chorymi. Wszystkie informacje i formularze niezbędne do opieki nad pacjentem są w zasięgu kliknięcia myszką. Elektroniczne karty chorych umówionych na wizytę w danym dniu czekają gotowe na lekarza w gabinecie, a dokładnie dostępne są poprzez obecny w gabinecie komputer podłączony do szpitalnej sieci. Od 1995 r., kiedy to zaczęto wdrażać pierwsze aplikacje, w systemie komputerowym zostało zarejestrowanych ponad 200 tys. pacjentów. Obecnie w województwie świętokrzyskim jest 31 tys. pacjentów ze stwierdzoną chorobą onkologiczną. Rocznie notowanych jest ok. 5 tys. nowych przypadków zachorowań.

Zlecenia na badania lub konsutacje z biurka lekarza docierają od razu do laboratorium zakładu diagnostyki obrazowej lub innych gabinetów. Gdy wyniki są gotowe, lekarz widzi je natychmiast na ekranie komputera. Może je sprawdzić w dowolnym miejscu - w gabinecie, na bloku operacyjnym, w pokoju zabiegowym. Dostęp możliwy jest przez przeglądarkę WWW. Aparatura medyczna zintegrowana jest z aplikacjami informatycznymi. Zanim jednak wyniki zostaną przesłane do zasobów sieciowych, muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez pracownika laboratorium. "Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom badania trwają krócej, a ich wyniki są szybciej dostępne. Zmniejszyły się też koszty obsługi. Jedna rentgenowska klisza fotograficzna kosztuje 10 zł, a CD-ROM z nagranymi wieloma zdjęciami 2 zł" - mówi Ryszard Mężyk, kierownik Działu Informatyki. Pacjent również nie musi martwić się o pilnowanie dokumentów ze zleceniami i wynikami badań. Wszystkie informacje krążą w szpitalnym systemie i automatycznie docierają tam, gdzie są akurat potrzebne. Wszystkie inne informacje o przebiegu leczenia są też przechowywane w postaci elektronicznej w tym samym systemie. Jeżeli pacjent chce, może je dostać do domu na płycie CD lub DVD. Niestety, na razie nie można wyeliminować dokumentacji papierowej. Nie pozwalają na to obowiązujące przepisy dotyczące dokumentacji medycznej. W wyniku tego część dokumentów, np. zlecenia badań, musi być dublowana dla zachowania w archiwach zgodnie z obecnymi wymogami prawa.

Coraz więcej widać

Organizacje użyteczności publicznej - W pastelowych kolorach

Ryszard Mężyk, kierownik działu informatyki

Dzięki nowoczesnym urządzeniom diagnostycznym, których coraz więcej pracuje w sieci, zwiększa się wiedza lekarzy o schorzeniach. Dzięki temu zwiększają się też możliwości dobrania najlepszej metody leczenia. A o to przecież chodzi. Im lepsza, celniejsza diagnoza, bardziej precyzyjne rozpoznanie, tym krótsza i bardziej efektywna, a tym samym mniej kosztowna kuracja. Aby jednak wiedzieć jak interpretować wyniki badań zawierające coraz większe ilości danych, lekarze muszą dysponować coraz większą wiedzą fachową. Wdrożenie nowych technologii musi iść w parze z edukacją personelu, zdobywaniem nowych kwalifikacji, wiadomości i umiejętności.

Korzystanie z najnowszych urządzeń, takich jak tomograf komputerowy czy rezonans magnetyczny, wymaga stosowania coraz bardziej zaawansowanego zaplecza technologicznego do ich obsługi. Wymaga też nieustannych inwestycji w kolejne, nowoczesne urządzenia umożliwiające pełne wykorzystanie możliwości sprzętu, takie jak chociażby specjalne stacje robocze z monitorami o specjalnej, diagnostycznej rozdzielczości, pozwalające na odtwarzanie wszystkich zapisanych w trakcie badania danych i ich dokładną analizę. Dla porównania, cyfrowy zapis obrazu tomograficznego z urządzenia starszej generacji zajmował 20 MB, obraz z najnowszych, wielorzędowych tomografów ma już ok. 1 GB objętości.

"Informatyzacja to proces. Wymaga czasu, aby nauczyć się w pełni korzystać z nowych technologii" - mówi dyrektor Stanisław Góźdź. Ocenia, że przed nią nie ma jednak odwrotu. Dzięki informatyce zwiększa się kontakt ze światem, otwierają się możliwości przekazywania danych przez Internet. Kielecki szpital przygotowuje się do wymiany w przyszłości elektronicznych rekordów pacjenta z innymi placówkami medycznymi w kraju, a nawet w całej Europie. Planowane jest też stworzenie systemu telekonsultacji onkologicznych z ośrodkami zdrowia w województwie. Pierwszy punkt telekonsultacyjny działa już w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach. Następny planowany jest w Staszowie w ramach projektu e-Świętokrzyskie.

Zastrzyk na czas

Informatyka pomaga też zarządzać szpitalem, usprawnia funkcjonowanie administracji, pomaga lepiej dysponować funduszami. W systemie są m.in. moduły dotyczące gospodarki lekami, planowania leczenia, rachunku kosztów, ruchu chorych. Jest też specjalny system monitorowania infrastruktury, m.in. kontroli dostępu do pomieszczeń, parametrów dostarczanych mediów oraz automatycznej regulacji nastaw i powiadamianiu o przkroczeniu dopuszczalnych parametrów. "Dzięki pełnej wiedzy o aktualnej sytuacji szpitala możemy bardziej racjonalnie gospodarować dostępnymi środkami. Nie trzeba gromadzić nadmiernych zapasów leków i środków" - ocenia Stanisław Góźdź. Zainwestowanie 2,5 mln zł w zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu IT przynosi efekty w postaci coraz lepszej jakości usług, możliwej do osiągnięcia dzięki racjonalizacji zarządzania zasobami.

Zdaniem dyrekcji szpitala, technologia informacyjna stwarza nowe możliwości rozwoju. Świętokrzyskie Centrum Onkologii dysponuje hurtownią danych i narzędziami analitycznymi klasy business intelligence, które pozwalają na bardzo zaawansowane analizy dotyczące aktualnej sytuacji szpitala i prognoz jego rozwoju. Gdy pieniędzy na służbę zdrowia nie ma pod dostatkiem, możliwość oceny efektów wydania każdej niemal złotówki staje się bezcenna.

Rozwiązania

Podstawowym rozwiązaniem dla Centrum jest system szpitalny CliniNET, obsługujący m.in. ruch chorych, rozliczenia i kontakty z NFZ. Systemem finansowo-księgowym jest rozwiązanie Simple V. Simple dostarczyło również system BI. Dodatkowo szpital stosuje m.in.: zintegrowany systemem badań obrazowych NetRAAD, system kalkulacji kosztów SakPRO, system laboratoryjny LIS-TECH, system gospodarki lekami KS-Apteka, system planowania leczenia Lantis i Rejestr Onkologiczny służący do gromadzenia danych na temat rozpoznań nowotworowych z województwa świętokrzyskiego. Sieć szpitala została oparta na rozwiązaniach Cisco.


TOP 200