Organizacje informatyczne na świecie

Praktycznie w każdym rozwiniętym kraju istnieją mniej lub bardziej aktywne organizacje i stowarzyszenia informatyczne. Wszędzie ich działalność jest podobna.

Praktycznie w każdym rozwiniętym kraju istnieją mniej lub bardziej aktywne organizacje i stowarzyszenia informatyczne. Wszędzie ich działalność jest podobna.

Z jednej strony, funkcjonują organizacje użytkowników, kontrolowane przez zainteresowane firmy; z drugiej, stowarzyszenia zawodowe "ogólnego przeznaczenia". Te ostatnie zazwyczaj działają w sposób rozproszony, pozwalając swoim członkom na tworzenie grup i kół zainteresowań. Organizacje takie zapewniają łatwy kontakt między reprezentatami środowisk naukowych, przedsiębiorstw i firm komputerowych. Ich pozycja jest bardzo zróżnicowana - nie wszystkie cieszą się równym poważaniem lokalnych środowisk informatycznych. Sprawność organizacji jest zazwyczaj ściśle związana z wielkością budżetu będącego do jej dyspozycji. Fundusze gromadzone są na różne sposoby - np. dzięki koncepcji tzw. członków korporacyjnych.

W Niemczech istnieje kilka informatycznych organizacji zawodowych, z czego największa - Gesellschaft fur Informatik (GI) - zrzeszaja ok. 18 tys. członków. Wszystkie starają się intensywnie współpracować z aktywnymi w Niemczech związkami zawodowymi. W niektórych przypadkach są przez nie także dofinansowywane.

We Francji aktywe są organizacje zawodowe użytkowników produktów informatycznych konkretnych producentów (np. Club Bull czy Club IBM). Organizacja AFCET (Association Francaise des Sciences et Technologies de L'inf. et des Systemes) zrzesza 1500 osób przemysłu, uczelni i sektora publicznego. Wydaje 10 wewnętrznych biuletynów i jest organizatorem konferencji i seminariów. Jej roczny budżet to 5 mln franków francuskich. W Anglii działa aktywnie British Computer Society. Z tą ostatnią PTI nawiązało współpracę w celu wdrożenia w Polsce systemów stopni zawodowych w informatyce.

Istnieją też organizacje informatyczne o zasięgu międzynarodowym. Najważniejsze z nich to: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i ACM (Association for Computing Machinery). Każda z nich skupia kilkadziesiąt tysięcy członków z całego świata i aktywnie uczestniczy w przygotowaniu ponad 100 konferencji rocznie. Obie wydają dużą liczbę publikacji periodycznych, z czego część we współpracy z renomowanymi wydawnictwami informatycznymi. Operują budżetem przynajmniej kilku milionów USD, uzyskując większość środków ze strony firm informatycznych.


TOP 200