Organizacje i standardy

AIM - (American Interactive Media) firma założona przez Philipsa, produkująca aplikacje multimedialne, od 1991 r. działająca pod zmienioną nazwą PIM-A (Philips Interactive Media of America).

CCIR - (Comit‚ Consultatif International des Radiocomunications) Międzynarodowy Komitet Doradczy ds.

Komunikacji Radiowej.

CMTT - wspólny komitet &CCIR i CCITT powołany do opracowania standardów transmisji obrazów wideo w paśmie przenoszenia od 34 Mbit/s (H21) do 45 Mbit/s (H33).

DAVIS - (Digital Audio Visual Interactive Media Society) japońskie stowarzyszenie powstałe w celu wspierania technologii &DVI, którego członkami są m.in. Matsushita, Pioneer, Sanyo, Sharp, Toshiba i Aiwa.

Eureka-EU95-HDTV - program badawczy realizowany przez głównych producentów sprzętu telewizyjnego w Europie; wynikiem ma być propozycja standardu telewizji o wysokiej rozdzielczości (HDTV), który różni się w szczegółach od standardu zaproponowanego przez dział badawczy japońskiego krajowego urzędu ds. radiofonii (&NHK - Nippon Hoso Kyokai).

Zalecenia Eureka-95:

Liczba linii ogółem: 1250

w tym widocznych: 1152

Liczba obrazów na sekundę: 50 (początkowo 25)

Wybieranie międzyliniowe: 1/1 (początkowo 1/2)

Proporcje obrazu: 16:9

Rozdzielczość pionowa: ok. 978 (początkowo ok. 780)

Rozdzielczość pozioma: ok. 918

Częstotliwość odtwarzania linii: 62,5 (początkowo 31,25) w ciągu s.

Green Book - oficjalna nazwa specyfikacji standardu CD-I, którą opublikowano w listopadzie 1988 r. z inicjatywy Philipsa i Sony; definiuje zarówno podział na sektory, jak i system operacyjny &CD-RTOS do obsługi odtwarzaczy &CD-I.

H.261 - zalecenie CCITT dotyczące sposobu kodowania i dekodowania obrazu ruchomego dla potrzeb wideotelefonu i wideokonferencji (m.in. definiujące maksymalne opóźnienie 150 ms i szybkość transmisji od 64 Kbit/s do 2 Mbit/s z wykorzystaniem ISDN).

High Sierra Group (HSG) - grupa firm (m.in. Microsoft, Apple, Digital Equipment, 3M, Hitachi), która zaproponowała standard systemu plików dla dysków CD-ROM (tzw. &HSF); nazwa pochodzi od nazwy hotelu (Del Webb's High Sierra Hotel & Casino w Newadzie, USA), w którym nastąpiło spotkanie ekspertów w listopadzie 1985 r.

IMA -

1. (Interactive Multimedia Association - Stowarzyszenie Multimediów Interakcyjnych) stowarzyszenie firm związanych z multimediami powołane do tworzenia specyfikacji dla sprzętu i oprogramowania z siedzibą w Waszyngtonie.

2. (International MIDI Association - Międzynarodowe Stowarzyszenie MIDI) organizacja kontrolująca realizację przez producentów standardu MIDI; prowadzi także działalność informacyjną.

ISO 9660 - międzynarodowa norma zapisu dysków CD-ROM, bazująca na formacie HSG.

JPEG - (Joint Photographic Expert Group - pełna nazwa: JTC1/SC2/WG10 czyli Joint Technical Comitee 1, Subcomitee 2, Working Group 10) grupa ekspertów ISO, która opracowała standard kompresji nieruchomych obrazów znany pod tą samą nazwą.

JTC1 - (Joint Technical Commitee 1) Połączony Komitet Techniczny obejmujący specjalistów IEC i ISO, zajmujący się technikami informacyjnymi, w szczególności standardami kompresji &JPEG, &MPEG i &MHEG.

Kaleida - spółka założona przez IBM i Apple, która zajmuje się opracowaniem narzędzi do projektowania systemów multimedialnych niezależnych od platformy sprzętowej (dla komputerów opartych na procesorach Intel i Motorola).

MHEG - (Multimedia and Hypermedia Information Coding expert Group) utworzona przez ISO grupa ekspertów ds. kodowania informacji multi- i hipermedialnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200