Organizacja zespołu projektowego

Można przytoczyć zarówno wiele argumentów ''za'', jak i wiele ''przeciw'' pracy zespołowej. Tak czy inaczej jesteśmy na nią skazani. Nikt przy obecnej złożoności systemów informatycznych nie podejmie się ich samodzielnej realizacji. Pracując w zespole złożonym z osób o różnym doświadczeniu, kwalifikacjach i zainteresowaniach, musimy nauczyć się efektywnie wykorzystywać jego potencjał twórczy, unikając licznych problemów i niebezpieczeństw, pojawiających się zawsze tam, gdzie mamy do czynienia z relacjami o charakterze społecznym.

Można przytoczyć zarówno wiele argumentów 'za', jak i wiele 'przeciw' pracy zespołowej. Tak czy inaczej jesteśmy na nią skazani. Nikt przy obecnej złożoności systemów informatycznych nie podejmie się ich samodzielnej realizacji. Pracując w zespole złożonym z osób o różnym doświadczeniu, kwalifikacjach i zainteresowaniach, musimy nauczyć się efektywnie wykorzystywać jego potencjał twórczy, unikając licznych problemów i niebezpieczeństw, pojawiających się zawsze tam, gdzie mamy do czynienia z relacjami o charakterze społecznym.

Z notatnika praktyka

1. Ludzie przeważnie chcą wykonywać swoją pracę dobrze. Jeśli im się nie udaje, może to oznaczać, że nie wiedzą, czego od nich oczekujemy.

2. Musisz osobiście poznać każdego członka zespołu projektowego. Okaż mu zainteresowanie, przekonaj o wadze jego pracy dla powodzenia całego projektu. Co najmniej raz odwiedź go na jego stanowisku pracy.

3. Pielęgnuj w zespole projektowym przekonanie, że każdy może otwarcie powiedzieć ci, iż nie masz racji.

4. Uważaj na pracoholików. Jeśli pójdą w złym kierunku, w krótkim czasie mogą wyrządzić wiele szkód.

5. Często nie jest to łatwe, ale najlepszym sposobem, aby zrozumieć innych, jest rozmowa z nimi.

6. Troszcz się o dobrą kondycję i samopoczucie twojego zespołu. Po trzech miesiącach pracy w nadgodzinach, jego wydajność spada poniżej przeciętnej.

7. Zaangażowanie jest kluczem do doskonałości.

Jest wiele powodów, dla których ludzie podejmują się realizacji zadań zespołowo. Wśród najważniejszych można wymienić:

 • Skrócenie czasu realizacji przez zwielokrotnienie wydajności pracy:

  Zadania, które przekraczają możliwość wykonania przez jednostkę w określonym czasie, muszą być podzielone na fragmenty, realizowane równolegle przez poszczególnych członków zespołu. Gdy zadania nie można podzielić na niezależne fragmenty lub są one ze sobą ściśle powiązane, w zespole konieczna jest uporządkowana i przemyślana współpraca.

 • Wzmocnienie indywidualnego potencjału twórczego:

  Członkowie zespołu, reprezentujący różne osobowości o różnym intelekcie, poziomie wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach, uzupełniają się podczas rozwiązywania złożonych problemów i przez twórcze skojarzenia zwiększają (dynamizują) swój potencjał twórczy.

 • Zwiększenie jakości produktów zespołu:

  Poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb społecznych członków zespołu (przynależność, akceptacja, samorealizacja) osiąga on zdolność wbudowywania w wyniki pracy nowych wartości wykraczających poza początkową specyfikację (wymagania).

  Budując zespół projektowy, często mamy tendencję do wybierania do niego osób, które są bardzo do nas podobne. Jest to uwarunkowane psychologicznie, gdyż człowiek czuje się bezpieczniej wśród "swoich", unikając zbytniej krytyki i konieczności dostosowywania się lub choćby zajmowania stanowiska wobec innych. Czy jednak osoba, z którą mógłbym się zaprzyjaźnić, jest osobą odpowiednią do uzupełnienia w zespole tych braków, które wynikają z moich słabości? Jeśli jestem roztargniony, powinienem mieć w zespole co najmniej jedną osobę pedantyczną. Źle rokuje zespół złożony tylko z roztargnionych.

  Dlatego dla budowania efektywnego zespołu projektowego najważniejsze jest zrozumienie kwalifikacji, motywacji, słabych i silnych stron jego członków. To zróżnicowanie i dobór na zasadzie przeciwieństw pozwala stworzyć zespół silny i elastyczny, w którym każdy będzie miał swoje ściśle określone miejsce, osiągający dalekie i złożone cele.


 • TOP 200