Organizacja po transformacji

Największe zmiany w obszarze IT w Grupie EDF Polska zostały zakończone kilkanaście miesięcy temu. Wykorzystując siedem lokalnych organizacji IT, utworzono Centrum Usług Wspólnych IT dla Grupy z siedzibą w Krakowie.

Za zmianami organizacyjnymi poszły zmiany w procesach obsługi użytkowników oraz standaryzacja systemów i infrastruktury IT. Wcześniej każda organizacja IT miała odrębną strategię, architekturę aplikacji i infrastrukturę. Gdy powstało CUW IT wdrożono jeden wspólny system autoryzacji użytkowników w sieci, wspólny system poczty elektronicznej, narzędzia do wsparcia pracy grupowej i zbudowano sieć WAN obejmującą wszystkie lokalizacje.

Inteligenta strategia

Grupa EDF Polska nie prowadzi dystrybucji energii elektrycznej. Niemniej w 2011 r. grupa EDF przyjęła strategię dla całego międzynarodowego koncernu do 2020 r. Zgodnie z przyjętymi założeniami, firma chce wykorzystać doświadczenia w planowaniu, projektowaniu i eksploatacji sieci na rzecz krajów, które chcą rozwijać bądź modernizować infrastrukturę, zmierzając w stronę bardziej inteligentnych sieci.

Pierwszymi przykładami takich działań są porozumienia o współpracy zawarte przez EDF z chińskimi i rosyjskimi operatorami sieci. Zgodnie z przyjętym dokumentem, prace badawczo-rozwojowe EDF obejmą również handel i sieci, czyli dziedziny, które już wkrótce będą podlegały głębokim zmianom. Ważnym elementem w tym obszarze jest rozwój inteligentnych systemów elektroenergetycznych, w tym inteligentnego licznika Linky, będącego przedmiotem udanego eksperymentu.

Prace badawcze EDF skupią się też na inteligentnych i energooszczędnych budynkach, a także na innowacyjnych zastosowaniach elektryczności na potrzeby transportu, przemysłu i komfortu życia.

Ważnym krokiem wspierającym stworzone w tym samym czasie CUW w innych obszarach było wdrożenie systemu SAP, który wspiera jednolite procesy obsługi wszystkich jedenastu spółek Grupy. Z systemu korzysta ponad 1400 użytkowników.

"Przed nami stoją dalsze wyzwania w zakresie standaryzacji IT. Rozszerzamy funkcjonalność systemów wspierających sprzedaż energii, czyli trading, gdzie naszymi dostawcami są Transition Technology i Sygnity. Planujemy dalsze inwestycje w infrastrukturę sieciową, radykalną redukcję liczby serwerów i aplikacji. Przygotowujemy się również do zbudowania hurtowni danych" - mówi Zbigniew Deperas, dyrektor IT w EDF Polska CUW. Roczne wydatki Grupy EDF na inwestycje w obszarze IT to kilka milionów euro.

Kluczowe obszary

Głównym obszarem działalności Grupy EDF Polska jest produkcja energii elektrycznej i ciepła. W niektórych miastach (Toruń, Zielona Góra, Tarnobrzeg) realizowana jest także dystrybucja ciepła do odbiorców końcowych. Kluczowe dla Grupy aplikacje wspierają sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym, billing ciepła, to także narzędzia do optymalizacji zakupu i logistyki paliw oraz system klasy ERP (firma korzysta z oprogramowania SAP).

Ważnymi kierunkami strategicznymi są standaryzacja i optymalizacja wydatków. "Standaryzacja systemów i wdrażanie nowych rozwiązań, takich jak wideokonferencje, wspólny intranet, zdecydowanie ułatwia komunikację do i między pracownikami naszej Grupy. Wspólne procesy oparte na SAP dają konkretne oszczędności dla Grupy" - mówi Zbigniew Deperas.

Systemy IT obsługują klientów wewnętrznych. Łącznie ponad 3 tys. użytkowników i ponad 2 tys. stacji roboczych. Na bieżąco mierzone są wskaźniki szybkości i jakości realizacji zleceń od klientów. Są one monitorowane i weryfikowane zgodnie z umowami SLA. Mierzona jest satysfakcja użytkowników. Jakość usług IT systematycznie rośnie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200