Organizacja na wesoło

Obserwacja funkcjonowania przedsiębiorstw, biur i urzędów dostarczyła niektórym teoretykom organizacji i zarządzania, ludziom nie pozbawionym poczucia humoru, okazji do sformułowania tzw. satyrycznej teorii organizacji i wielu różnych "praw" dotyczących zarządzania i życia organizacji.

Obserwacja funkcjonowania przedsiębiorstw, biur i urzędów dostarczyła niektórym teoretykom organizacji i zarządzania, ludziom nie pozbawionym poczucia humoru, okazji do sformułowania tzw. satyrycznej teorii organizacji i wielu różnych "praw" dotyczących zarządzania i życia organizacji.

Prawa Catta

"Im przełożony mniej wie o tym, co robi jego podwładny, tym większa pewność utrzymania się na stanowisku. Wobec tego sprawozdania powinny być w miarę niezrozumiałe i budzić u zwierzchnika przekonanie o wielkości zadań, rozległości kontaktów i niepodważalności autorytetu pracownika. Sprzyja temu język, w którym proste i zrozumiałe terminy zastąpiono skomplikowanymi i niezrozumiałymi. Fama o wielkości pracownika idzie w górę ze szczebla na szczebel. W przypadku niepowodzenia zachowuje się tajemnicę i na szczeblach zapada w tej sprawie grobowe milczenie, ponieważ wszyscy się w nią zaangażowali. Chyba że, konsekwencje milczenia są zbyt kosztowne i nie można sobie na nie pozwolić".

Prawa Parkinsona

"Im więcej mamy czasu na wykonanie jakieś pracy, tym więcej czasu ta praca zabierze". "Wydatki wzrastają proporcjonalnie do wzrostu dochodów". "Ekspansja oznacza złożoność, a złożoność równa się dekadencji. Kiedy organizm się rozszerza, rodzi się konformizm. Konformizm jest nieuchronną konsekwencją gigantomanii". "Jakakolwiek instytucja - rządowa, przemysłowa, naukowa - której zespół pracowników administracyjnych składa się z tysiąca osób lub przekracza tę liczbę, poza obsługą samej siebie nie potrzebuje żadnej innej działalności, aby istnieć. Administracja jest samowystarczalna, żywi się własną pracą. Jest to administracja dla administracji".

Prawo Careya

"Każda organizacja, o ile temu nie przeciwdziałać, dąży do pogrążenia się w chaosie".

Prawo Corppsa

"Ilość wykonanej pracy jest odwrotnie proporcjonalna do czasu spędzonego w biurze".

Prawo Hallera

"Pierwszym mitem na temat zarządzania jest ten, że ono w ogóle istnieje".

Prawo Koźmińskiego

"Każda organizacja funkcjonuje tak źle, jak tylko może".

Prawo Liebermana

"Wszyscy kłamią, nie ma to jednak znaczenia, ponieważ i tak nikt nikomu nie wierzy".

Prawo Manlyego

"Logika jest absolutnie pewną metodą dochodzenia do niepewnych wniosków".

Prawo Mathewsa

"Ci, którzy już mają, dostaną najwięcej".

Prawo Murphyego

"Jeżeli coś może pójść źle, to z pewnością pójdzie".

Prawo Robinsona

"W biurokracji awansuje się za działalność, a nie za wyniki".

Prawo Webstera

"Każda sprawa ma dwie strony z wyjątkiem przypadku, gdy rozważający jest osobiście zainteresowany. W takim przypadku istnieje tylko jedna strona".

Prawo Petera

"W hierarchii każdy pracownik stara się wznieść na swój szczebel niekompetencji. Z biegiem czasu każde stanowisko zostanie objęte przez pracownika, który nie ma kompetencji do wykonywania swych obowiązków. Pracę zaś wykonują ci, którzy nie osiągnęli jeszcze swego szczebla niekompetencji".

Opracowano na podstawie "Zarządzanie. Teoria i praktyka "pod redakcją Andrzeja K. Koźmińskiego i Włodzimierza Piotrowskiego.


TOP 200