Organizacja, innowacyjność, bezpieczeństwo

Firmy z poszczególnych sektorów różnią się w podejściu do wykorzystania informatyki dla celów biznesowych.

Organizacja, innowacyjność, bezpieczeństwo

Lider informatyki powinien zademonstrować nie tylko wysoką innowacyjność i doskonałość organizacyjną, ale również spójność strategii IT ze strategią biznesową oraz umiejętność kreowania wartości biznesowej przez informatykę.

Każda z branż, w której organizowany jest konkurs, w zakresie wykorzystania informatyki rządzi się swoimi prawami. Przedstawiciele instytucji finansowych widzą rynek zupełnie inaczej niż przedstawiciele przemysłu czy firmy handlowe. Małe i średnie przedsiębiorstwa, wbrew temu co się mówi, nabierają wiatru w żagle.

Absolutnym liderem w obszarze doskonałości organizacyjnej w informatyce są instytucje finansowe. W dużej mierze wynika to z obecności ustawowego nadzoru oraz jego wytycznych w zakresie wdrażania zasad ładu organizacyjnego w informatyce. Na antypodach znajduje się sektor małych i średnich przedsiębiorstw, który wykazuje najniższy (choć poprawiający się wobec ubiegłego roku) poziom doskonałości organizacyjnej. Sektor ten charakteryzuje się dosyć luźną kulturą zarządzania, różną od sformalizowanych korporacji. Doskonałość organizacyjna korporacji jest elementem warunkującym jej sprawne funkcjonowanie, podczas gdy dla małego przedsiębiorstwa pewne mechanizmy formalne są zbędne, bo są zastępowane przez naturalną bliskość współpracy między ludźmi. Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe w tegorocznym rankingu doskonałości organizacyjnej zajęły drugie miejsce, a zaraz za nimi uplasowali się przedstawiciele przemysłu. Warto zauważyć, że kolejność w tym rankingu podlega ciekawej prawidłowości - im bliżej pieniędzy, tym większa doskonałość organizacyjna przedsiębiorstwa.

Spójność strategii IT ze strategią biznesową to obszar, który jest blisko powiązany z doskonałością organizacyjną. Dlatego też obraz polskich liderów informatyki wygląda tutaj podobnie. Instytucje finansowe mogą pochwalić się wysoką dbałością o budowanie strategii IT w oparciu o jasną strategię biznesową. Małe i średnie przedsiębiorstwa formalne strategie zastępują często nieformalną komunikacją. Strategia, jeśli jest opracowywana, to często ma formę pojedynczego dokumentu, w którym informatyce nie poświęca się zbyt wiele uwagi. Firmy handlowe i usługowe oraz przedsiębiorstwa produkcyjne uplasowały się odpowiednio na drugim i trzecim miejscu rankingu.

O ile sytuacja w obszarach doskonałości organizacyjnej i spójności strategii IT ze strategią biznesową nie uległa istotnej zmianie wobec roku ubiegłego, to nie można tego powiedzieć o obszarze kreowania przez informatykę wartości biznesowej. W 2009 roku instytucje finansowe poświęciły znacznie więcej uwagi aspektom opłacalności w inwestycje informatyczne i kreowaniu wartości niż jeszcze przed rokiem. Jednocześnie przedstawiciele przemysłu w tym roku wyraźnie postawili na model wsparcia informatycznego biznesu, który nie przynosi wysokich korzyści, ale też nie wnosi wysokiego ryzyka do organizacji. Widać to wyraźnie również po dość znacznym spadku innowacyjności w informatyce wśród firm przemysłowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200