Ordery za IT

Na wniosek Ministra Nauki i Informatyzacji za zasługi dla rozwoju informatyzacji w Polsce, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wręczył ordery i odznaczenia osiemnastu osobom związanym z polską informatyką.

Uroczystość wręczenia odbyła się 24 listopada w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ordery i odznaczenia państwowe za wybitne osiągnięcia dla informatyzacji kraju wręczył w imieniu Szefa MSWiA Ludwika Dorna, Podsekretarz Stanu w MSWiA Grzegorz Bliźniuk. W spotkaniu wziął również udział były Minister Nauki i Informatyzacji, prof. Michał Kleiber. Od 22 listopada Grzegorz Bliźniuk objął stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS).

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony prof. dr hab. Władysław Turski, z Instytutu Uniwersytetu Warszawskiego.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali Andrzej Blikle (Polskie Towarzystwo Informatyczne - PTI), Wacław Iszkowski (prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji - PIIT), oraz Zygmunt Mazur (PTI).

Złotym Krzyżem Zasługi zostali uhonorowani Małgorzata Kalinowska-Iszkowska (PTI), oraz Zdzisław Szyjewski (PTI).

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali Dariusz Bogucki (MNII), Ireneusz Dąbrowski (PIIT), Aleksander Frydrych (PIIT), Piotr Fuglewicz (PTI), Zdzisław Kaleta (Internet Society Polska), Władysław Majewski (ISOC-Polska), Marek Maniecki (PIIT), Marek Miłosz (PTI), Alicja Myszor (PTI).

Brązowy Krzyż Zasługi przypadł w udziale Janowi Mackowi (FFII, Polska), Maciejowi Rogalskiemu (PIIT) oraz Piotrowi Waglowskiemu (ISOC Polska).


TOP 200