Oracle9i Application Server na rynku

Firma Oracle wprowadziła na rynek pierwszy produkt z rodziny Oracle 9i – Oracle 9i Application Server (Oracle 9i AS).

Oracle wprowadziła na rynek pierwszy produkt z rodziny Oracle 9i – Oracle 9i Application Server (Oracle 9i AS) Oracle9i AS jest serwerem aplikacji wyposażonym w funkcje buforowania stron WWW i wyrównywania obciążeń serwerów. System może obsłużyć do 7500 zapytań HTTP na sekundę przy użyciu jednej maszyny dwuprocesorowej. Program Oracle Store, jedno z pierwszych zastosowań Oracle9i AS, uzyskał po zainstalowaniu oprogramowania buforującego Oracle 150-krotne zwiększenie przepustowości.

Oracle9i Application Server wzbogacono o następujące elementy:

- Nową wersję pakietu Oracle Portal (wcześniej WebDB) z szeregiem funkcji, które wspomagają opracowywanie i utrzymywanie firmowych portali

internetowych, umożliwiając centralne administrowanie rozproszonymi

aplikacjami, informacjami oraz usługami.

- Nową wersję środowiska administracyjnego Oracle Enterprise Manager

dzięki któremu można zarządzać całą infrastrukturą e-biznesową z jednej

konsoli, począwszy od aplikacji klienckich, poprzez serwery aplikacji w

warstwie pośredniej, aż do baz danych. Oracle Enterprise Manager

zarządza wszystkimi elementami składowymi serwera Oracle9i AS, w tym

także komponentem Oracle HTTP/Server obsługiwanym przez serwer Apache.

- Moduł Oracle Discoverer Viewer, który udostępnia interfejs

przeznaczony do zadawania zapytań doraźnych i analiz poprzez standardową

przeglądarkę - obecnie jest on oferowany jako część Oracle9i AS. Dzięki

narzędziom do analizy danych gospodarczych, wbudowanym w warstwę

serwerów aplikacji, każdy użytkownik w firmie ma na żądanie dostęp do

informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji.

- Funkcję buforowania WWW do serwera Oracle9i AS, zwiększającą

skalowalność, wydajność i dostępność witryn internetowych.

- Wprowadzenie buforowania dynamicznych stron WWW obok tradycyjnego

buforowania stron statycznych, w połączeniu z wyrównywaniem obciążeń

serwerów.

Oracle

www.oracle.com.pl

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200