Oracle8i - nowa amunicja Oracle'a

Rozmowa z Larrym Ellisonem, prezesem Oracle, na temat nowych kierunków rozwoju przetwarzania.

Rozmowa z Larrym Ellisonem, prezesem Oracle, na temat nowych kierunków rozwoju przetwarzania.

Jakie są zasadnicze różnice w podejściu do przetwarzania między firmami Oracle i Microsoft?

Ekonomia, niezawodność i bezpieczeństwo. Przykładowo - informatyk w Burger King mówi, że będzie używał bazy danych Microsoft Server do obsługi wszystkich stoisk sprzedaży hamburgerów, gdyż SQL Server jest najtańszy. Nie jest to do końca zgodne z prawdą - cena naszych produktów jest taka sama, ale nie to jest istotne. Ważne, że nie ma potrzeby posiadania bazy danych na stoisku sprzedaży hamburgerów. Nie ma potrzeby mieć wielu skomplikowanych produktów serwerowych rozrzuconych po całej firmie. To zły pomysł.

Już samo posiadanie skomplikowanego rozrzuconego po całej firmie jest niekorzystne. Ale oprogramowanie dla serwerów wymaga do zarządzania wielu utalentowanych, a więc wysoko opłacanych ludzi. Jeżeli sądzicie, że rozwiązania klient/serwer muszą mieć wiele osób do obsługi, poczekajcie na systemy w pełni rozproszone. Małe serwery PC są znacznie tańsze niż serwery uniksowe, ale koszt ich obsługi jest taki sam.

Jakie są strategiczne różnice?

Wysoka jest cena, jaką trzeba płacić za zły dostęp do informacji w nieracjonalnym systemie z rozproszonymi serwerami. Gdyby Burger King, zamiast umieszczać serwery na każdym stoisku sprzedaży, miał połączenie internetowe do centralnego serwera z bazą danych Oracle, mógłby zadać np. takie pytanie: "Ile hamburgerów sprzedano w ciągu ostatniej godziny na całym świecie?"

Nie uda się uzyskać odpowiedzi na takie pytanie w systemie z rozproszonymi serwerami, gdyż trzeba by zadawać zapytania do setek, może tysięcy serwerów. Fragmentacja informacji jest zabójcza. Warto rozpraszać dane, informacje i dostęp do nich, ale nie warto irracjonalnie rozpraszać baz danych; lepiej jest, gdy są profesjonalnie zarządzane w jednym miejscu, a każdy ma do nich dostęp za pośrednictwem wewnętrznego intranetu lub sieci Web.

Zyski z takiego podejścia są ogromne. Serwery są bezpieczne, a jakość informacji lepsza. Wizja Microsoftu: "serwery wszędzie" tworzy wyspy informacyjne. Nasze podejście jest co najmniej 10 razy tańsze, ale prawdziwy zysk polega na lepszej informacji. Tak więc "Web wszędzie" powinien pokonać "Windows wszędzie".

W Oracle8i włączono system plików, który teoretycznie redukuje zależność aplikacji od systemów operacyjnych. Jednakże dawne bazy danych nie były wydajnymi serwerami plików. Co się zmieniło?

Mamy szybsze procesory. Podstawowy problem z powolnością baz wynikał z dostępu do kodu. Wydajność nie jest już związana z szybkością procesora, ale raczej z wydajnością wejścia/wyjścia. Bazy danych zawsze mniej obciążały urządzenia we/wy niż system plików. Kompensowaliśmy to, zużywając więcej cykli procesora. Teraz sytuacja uległa zmianie i bazy danych są wydajniejsze niż systemy plików.

Uważa Pan, że nie będzie różnicy między serwerem plików a bazą danych?

Istotnie, tak uważamy. Coraz trudniej jest znaleźć cokolwiek na swoim PC, zgadzamy się więc z Billem Gatesem, że wszystko powinno być przechowywane w bazach danych. W bazę danych Oracle8i wbudowaliśmy internetowy system plików iFS. Pozwala on przesunąć dowolny folder na ekranie na inny folder, gdyż znajduje się na dysku O: to jest w bazie danych Oracle, gdzie można go udostępniać innym, przeszukiwać i profesjonalnie składować na nośnik zapasowy. Uważamy, że system plików najbogatszy funkcjonalnie, z możliwością łatwego przeszukiwania, najwydajniejszy i najlepiej udostępniający dane to Oracle8i, w którym baza danych zarządza systemem plików.

Niedawno był Pan głównym zwolennikiem systemów klient/serwer. Teraz promuje Pan przetwarzanie internetowe. Co się zdarzyło?

Przetwarzanie klient/serwer wymaga, aby serwer znajdował się na sieci lokalnej w sąsiedztwie klientów. Na korzyść mainframe'ów trzeba powiedzieć, że terminale rozrzucone po świecie miały łatwy dostęp do danych za pośrednictwem sieci rozległej. Architekturę klient/serwer zniszczyło złe wykorzystanie sieci rozległych: była ona przewidziana tylko dla sieci lokalnych.

Najcenniejszą zaletą sieci Web jest to, że pozwoliła na efektywne wykorzystywanie sieci rozległych. Mamy więc obecnie do dyspozycji najlepsze rozwiązania: graficzny interfejs użytkownika, bogate środowisko do opracowania aplikacji, tani sprzęt i dostęp do informacji na świecie.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200