Oracle zarządza cyklem życia bazy

Oracle zaprezentował nowe narzędzie do zarządzania cyklem życia informacji w swoich bazach danych.

Oracle zaprezentował nowe narzędzie do zarządzania cyklem życia informacji w swoich bazach danych.

Dzięki niemu użytkownicy mogą zautomatyzować proces migracji danych, ich archiwizacji i usuwania. Prace nad projektem Information Lifecycle Management Assistant trwały od ponad roku. Rozwiązanie oparte jest na graficznym interfejsie użytkownika i wykorzystuje najlepsze praktyki ILM, m.in. te zgłoszone przez użytkowników.

Dzięki ILM Assistant użytkownicy Oracle'a mogą tworzyć definicje cyklu życia rekordów w bazie i przypisywać je do odpowiednich tabel. Narzędzie korzysta ze stworzonych przez klientów polityk określających, w jaki sposób postępować z danymi, gdzie je przechowywać i jak dzięki temu realizować oszczędności w pamięciach masowych. Daje to możliwość przenoszenia najstarszych lub najrzadziej wykorzystywanych danych na wolniejsze, ale zdecydowanie tańsze nośniki. Oracle planuje też głębszą integrację ILM Assistanta z różnymi typami pamięci masowych. Już teraz ogłoszony został dokument, w jaki sposób nowe narzędzie można wykorzystać z oferowanym przez NetApp narzędziem SnapLock.

Producent pracuje też nad większym automatyzowaniem swojego nowego narzędzia. Obecna wersja jest dość pasywna, daje tylko możliwość stworzenia skryptu i uruchomienia go na bazie danych. W przyszłości rozwiązanie samo ma analizować, które dane są aktywne, a które nie. Obecnie też, aby korzystać z narzędzia ILM Assistant, użytkownicy muszą zainstalować darmową aplikację deweloperską Application Express Web. W przyszłości konieczność ta ma być wyeliminowana. ILM Assistant pracuje z bazą Oracle Database 9i oraz 10g. Narzędzie jest darmowe dla użytkowników Oracle Database Enterprise Edition.


TOP 200