Oracle w służbie fiskusa

POLTAX, największy projekt informatyczny Ministerstwa Finansów, działa na bazie danych Oracle i został stworzony w zasadniczej części za pomocą narzędzi programistycznych Oracle.

POLTAX, największy projekt informatyczny Ministerstwa Finansów, działa na bazie danych Oracle i został stworzony w zasadniczej części za pomocą narzędzi programistycznych Oracle.

System został wdrożony w ok. 360 urzędach skarbowych i obecnie obejmuje: rejestrację podatników, wymiar i rachunkowość podatkową, aplikację do wspomagania zmiany zasięgów terytorialnych urzędów skarbowych, moduł do integracji dokumentów elektronicznych otrzymywanych od płatników oraz egzekucję (w fazie wdrożenia pilotowego).

W systemie jest wykorzystywana baza danych Oracle pracująca pod systemem Unix SCO. We wrześniu br. rozpoczęto kolejny etap rozbudowy systemu, obsługującego obecnie ponad 27 mln zarejestrowanych podmiotów z wygenerowanym numerem NIP i przetwarzającego ok. 70 mln deklaracji rocznie.

Obecnie realizowane projekty w obrębie systemu to: sprawozdawczość, EDI (elektroniczna wymiana dokumentów i zarządzanie procesami pracy) oraz kontrola skarbowa (w fazie programowania).

Ministerstwo Finansów jest, jak dotychczas, największym klientem Oracle Polska (ponad 7 tys. licencji na bazę danych Oracle). Oprogramowanie POLTAX jest tworzone z wykorzystaniem narzędzi Oracle, takich jak: SQL Forms, SQL Reports, a także Pro C, SQL i PL/SQL (łącznie ponad 2,5 mln linii kodu, z czego przeszło 75% w językach 4GL). Najnowsze moduły (egzekucja i kontrola skarbowa) wykorzystują pakiet Oracle Developer (Forms 4.5). Szeroko wykorzystywany jest także Oracle Designer - głównie do analizy i prac projektowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200