Oracle w TDC

TDC Internet Polska zakupiła za 480 tys. USD oprogramowanie Oracle, które wdroży Ementor Danmark. Zestaw obejmuje m.in. technologię dla firmowego portalu oraz moduły wchodzące w skład zintegrowanego pakietu E-Business Suite.

TDC Internet Polska zakupiła za 480 tys. USD oprogramowania Oracle, które wdroży Ementor Danmark. Zestaw obejmuje m.in. technologię dla firmowego portalu oraz moduły wchodzące w skład zintegrowanego zestawu E-Business Suite.

W skład TDC Internet Polska weszło w 2001 roku 6 niezależnych dostawców usług ISP (Internet Service Provider). Powstała w br. firma postanowiło zainstalować nowy zestaw oprogramowania, zastępując systemy użytkowane w poszczególnych firmach przed fuzją. W przetargu, wybrano oprogramowanie Oracle.

Zobacz również:

  • Windows 11 - czy warto już zaktualizować firmowe komputery?
  • Microsoft Office 365 - lista wersji, najważniejsze zmiany dla biznesu

Wdrażane rozwiązanie składa się z bazy danych i serwera aplikacyjnego, który stanie się platformą dla prowadzenia firmowego portalu internetowego, oprogramowanie CRM dla wspomagania działów sprzedaży i marketingu, usług oraz call center, aplikacje ERP wchodzące w skład zintegrowanego zestawu Oracle E-Business Suite: Oracle Finanse, Oracle Zamówienia i Oracle HRMS, narzędzia analityczne do wspomagania decyzji kierownictwa.

Oprogramowanie zostanie w trakcie wdrożenia zintegrowane z systemem bilingowym, instalowanym niezależnie w TDC Internet Polska. Całość rozwiązania dostarczy firma Ementor Danmark A/S - duński partner Oracle. We wdrożeniu pomagać będą również konsultanci Oracle Polska.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200