Oracle vs Akademia

Spór pomiędzy Oracle Polska i firmą Altkom Akademia rozpoczął się kilka lat temu. Akademia uruchomiła szeroki tematycznie program szkoleń w zakresie produktów Oracle uznając, że do tej działalności uprawnia firmę posiadany niegdyś certyfikat "Certified Solution Partner".

W rzeczywistości posiadane przez Akademię licencje developerskie uprawniały firmę jedynie do tworzenia własnych aplikacji opartych na technologii Oracle i ewentualnego szkolenia użytkowników z zakresu obsługi tychże aplikacji.

W ostatnich dniach nastąpił radykalny zwrot w sporze pomiędzy stronami: Altkom Akademia przyznała się do popełnionego błędu w interpretacji umowy licencyjnej Oracle i wystosowała w tej kwestii komunikat, podpisany przez obie strony.

Altkom Akademia przyznaje w nim, że popełniła błąd w interpretacji umowy licencyjnej Oracle. Ponadto zobowiązuje się do przekazania 100 tys. zł na rzecz Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, co satysfakcjonuje Oracle Polska. W związku z tym Oracle wystąpi o umorzenie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę.